Poromiehet ja Metsähallitus riidoissa hakkuista

Poromiehet ja Metsähallitus riidoissa hakkuista


Metsähallitus aikoo hakata Hammastunturin erämaa-alueen ja Menesjärven välisen alueen, mutta Hammastunturin tokkakunta panee vastaan: luppometsien myötä poroilta katoaa ruoka. Tokkakunnan porot syövät luppoa eli puissa kasvavaa naavaa. Tokkakunnalla on enää kaksi isompaa yhtenäistä luppometsikköä. Nyt hakattavaksi aiottu alue on niistä suurempi.

Hakkuut on tarkoitus aloittaa helmikuussa. Poromiehet ovat vaatineet metsähallitusta luopumaan hakkuusuunnitelmista. Heidän mukaansa hakkuista pitäisi luopua ainakin seuraavan 20 vuoden ajaksi vanhoilla hakkuualueillakin, jotta hakkuujätökset kerkiävät lahoamaan ja taimikko kasvaa niin korkeaksi, että se estää lumen kovettumisen. Jotta alueille kasvaisi taas luppometsikkö, sen tulisi antaa olla rauhassa ainakin 150 vuotta.

Metsähallitus ja poromiehet ovat olleet keskinäisissä kahnauksissa ennenkin. Metsähallituksen mukaan poromiesten kanssa on neuvoteltu ja he ovat saaneet vaikuttaa hankkeen yksityiskohtiin. Poromiehet ovat asiasta eri mieltä: Metsähallitus on heidän mukaansa sanellut neuvottelujen kulun.

Alueet, joille hakkuu aiotaan suorittaa, ovat Metsähallituksen talousmetsäksi luokittelemia. Helsingin Sanomien haastattelussa Metsähallituksen edustaja kommentoi, että hakkuisiin ei ryhdytä kuitenkaan tulostavoitteen vuoksi, vaan että ”yhteiskunnallinen velvollisuutemme on harjoittaa metsätaloutta.”

Hakkuita vastaan kerätään parhaillaan adressia. Adressissa vedotaan mm. siihen, että hakkuualueella pesii runsaasti metsoja. Alueella on myös kolmen harvinaisen kääpälajin esiintymiä.

Lähde: Helsingin Sanomat