Ilmastonmuutos asettaa EU:lle uusia haasteita

Ilmastonmuutos asettaa EU:lle uusia haasteita

30 eurooppalaisen tieteilijän IPCC:lle (Intergovernmental Panel on Climate Change) tekemän, EU:n rahoittaman tutkimuksen mukaan Etelä-Euroopan kesät muuttuvat kuivemmiksi ja pohjoisen talvet kosteammiksi. Seurauksena ovat toisaalla eroosio, aavikoituminen ja vesipula, toisaalla tulvat.

Ilmastonmuutoksen negatiivisten vaikutusten arvioidaan tuntuvan voimakkaimmin Etelä- ja Itä-Euroopan maaseutualueilla, joissa ilmasto lämpenee kaksi kertaa nopeammin kuin Pohjois- Euroopassa. Etelä-Eurooppaa odottanevat helleaallot, metsäpalot, vesipula, aavikoituminen ja ilmansaastumisen paheneminen kaupungeissa. Tutkijat ounastelevatkin, että tulevat helteet saattavat häätää turistit tiehensä Välimeren rannoilta. Keski-Euroopan alppijäätiköt pienentyvät ja saattavat sulaa kokonaan vuosisadan loppuun mennessä. Merenpinnan nouseminen saattaa merkitä joidenkin lajien sukupuuttoa, ja levinnäisyysalueensa rajoilla elävät eläimet, kuten merilohi, eivät kenties enää selviä Euroopassa.

Raportti sisälsi ennusteiden lisäksi myös toimintasuosituksia. Sen mukaan kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämisen lisäksi pitäisi toimintatapoja muuttaa siten, että koetettaisiin minimoida ilmastoon kohdistuvat seuraukset. Ilmastonmuutoksen torjuminen edellyttäisi EU-mailta muutoksia mm.maanviljelyn ja kalankasvatuksen käytännöissä.

Pelkästään Kioton sopimukseen pyrkiminen ei siis riitä, sillä Kioton sopimus lievittäisi täyttyessään ilmaston lämpiämistä v. 2050 mennessä vain n. 0,06 celsiusastetta – ja lämpötilan ennustetaan kokonaisuudessaan nousevan ainakin muutaman asteen verran.

Lähde: REUTERS NEWS SERVICE

Lue lisää!