WWF:n Living Planet -raportti: Suomalaisen ekologinen jalanjälki maailman 9. suurin

WWF on julkaissut vuosittaisen Living Planet –raporttinsa. Raportissa todetaan, että mikäli kehitysmaiden ihmiset kuluttaisivat yhtä paljon kuin rikkainpien maiden asukkaat, ihmiskunta tarvitsisi vähintään kaksi maapalloa lisää selviytyäkseen.

WWF käytti maapallon tilan arviossaan ensimmäistä kertaa menetelmää, jossa arvioidaan yksilöiden ekologiset jalanjäljet. Ekologisen jalanjäljen suuruuteen vaikuttavat ruoan, materiaalien ja energian kulutus suhteutettuna niiden tuotantoon tarvittuun pinta-alaan ja tuotannossa syntyneiden jätteiden, erityisesti hiilidioksidin, sitoutumiseen tarvittavaan pinta-alaan.

WWF:n mukaan ihminen käyttää tällä hetkellä luonnonvaroja keskimäärin 30 % kestävää tasoa enemmän. Tuloksena resurssien liiallisesta käytöstä ovat mm. metsien häviäminen, kalavarantojen väheneminen ja ilmastonmuutos. Alue, joka tarvittaisiin tuottamaan kulutetut luonnon resurssit ja sitomaan tuotettu hiilidioksidi, on kaksinkertaistunut vuodesta 1961 lähtien. Vuonna 1996 tämä ihmiskunnan ekologinen jalanjälki oli jo 30 % suurempi kuin todellisuudessa olemassa oleva alue.

WWF vertaili tutkimuksessaan yhteensä 150 maan ekologisia jalanjälkiä. Suomi sijoittui tässä vertailussa yhdeksännelle sijalle. Suomalaisen ihmisen ekologinen jalanjälki on järjestön mukaan yli neljä kertaa suurempi kuin luonnon uusiutumiskyky. Kansallinen ekologinen jalanjälki on laskettu lisäämällä kansalliseen tuotantoon tuonti ja vähentämällä siitä viennin osuus. Jos kaikki maapallon asukkaat kuluttaisivat yhtä paljon kuin suomalaiset, maapallon kestokyky ylittyisi nopeasti. Ekologista jalanjälkeä voidaan pienentää ainoastaan kulutusta vähentämällä, kehittämällä energiatehokkaampia tuotantotapoja ja lisäämällä raaka-aineiden kierrätystä.

Lähde: WWF