Euroopan yritykset tukevat USA:n kantaa Kioton ilmastosopimukseen

Eurooppalaiset yritykset ovat irtisanoutuneet Euroopan virallisesta linjasta ensi viikolla Haagissa pidettävässä ilmastokonferenssissa. Euroopan työnantajaliittojen kattojärjestö Unice on asettanut neuvotteluille tavoitteet, jotka muistuttavat suuresti USA:n tavoitteita.

Unicen mukaan EU riskeeraa eurooppalaisten yritysten kilpailukyvyn, mikäli se ratifioi ja toteuttaa Kioton ilmastosopimuksen vaatimukset ennen kauppakumppaneitaan. EU on pitänyt tavoitteenaan ratifioida sopimus vuoteen 2002 mennessä. Muiden teollisuusmaiden odotetaan viivyttelevän ratifioinnissa vielä pidempään.

Unice vaatii, että ennen ratifiointia sopimusosapuolten olisi päästävä täyteen yksimielisyyteen Kioton protokollan joustomekanismeista. Päästökaupan olisi sen mukaan ulotuttava kaikkiin mekanismeihin. Liitto vaatii, ettei mitään projektityyppejä suljeta nk. puhtaan kehityksen mekanismin (mekanismi, joka ulottaa päästöjenvähennysprojektit myös kehitysmaihin) ulkopuolelle, kuten EU ja eurooppalaiset ympäristöjärjestöt ovat vaatineet. Unice ei myöskään hyväksy EU:n tavoitetta rajoittaa joustomekanismien käyttöä. EU:n mukaan kunkin maan olisi täytettävä vähintään 50% päästövähennyksistään kansallisesti. Unice tukee USA:n kantaa, jossa tällaisia rajoituksia ei aseteta.

EU-maiden hallitukset ovat olleet yhtä mieltä siitä, että teollisuusmaiden on ensin vähennettävä omia päästöjään, ennen kuin kehitysmaita voidaan odottaa mukaan talkoisiin. Unice on tässäkin asiassa USA:n rintamassa: sen mukaan kehitysmaat pitää saada sitoutumaan prosessiin ennen kuin teollisuusmaat leikkaavat omia päästöjään.

Lähde: Ends Environment Daily

Lisää Kioton ilmastosopimuksesta: http://www.ilmasto.org