Suurpadot vakava ympäristöriski

Suurpadot vakava ympäristöriski

Maailman 45 000 suurpadosta on jouduttu liian usein maksamaan sopimattoman suuri ja usein täysin tarpeeton hinta ympäristön laadun heikentymisenä, totesi The World Commission on Dams eilen Lontoossa julkaistussa raportissaan.

The World Commission on Dams (WCD)uskoo, että raportin myötä seuraavista seikoista ei voi enää olla oikeutettuja epäilyksiä: Padoilla on ollut tärkeä osuus ihmiskunnan kehityksessä, ja niistä on ollut merkittävästi hyötyä. Kuitenkin liian monissa tapauksissa tuon hyödyllisyyden vuoksi on oltu valmiita uhraamaan niin ympäristön kuin sosiaalinenkin hyvinvointi. Lisäksi saavutettuja hyötyjä ei ole jaettu tasapuolisesti. Komission raportti kyseenalaistaakin useiden patohankkeiden kyvyn vastata veden ja energiantuotannon kehityksen tarpeisiin, mikäli niitä verrataan vaihtoehtoisiin hankkeisiin. Tuomalla patohankkeiden eri osapuolet saman pöydän ääreen kyetään luomaan olosuhteet kilpailevien intressien ja konfliktien ratkaisemiselle. Neuvottelujen tuloksena vesi- ja energiaprojekteista karsiutuvat jo varhaisessa vaiheessa huonot ratkaisut ja vaihtoehdoiksi jää vain ehdotuksia, joita merkittävät intressiryhmät pitävät parhaina kulloisenkin tarpeen tyydyttämiseksi.

Suurpatohankkeilla todella on ympäristön kannalta merkitystä nykytilanteessa, jossa 30% makeanveden kaloista ja 800 muuta makeanveden lajia ovat sukupuuton partaalla. Suurpadot aiheuttavat monenlaisia ympäristöhaittoja, joista pahimpia ovat kalojen ja muiden vesieliöiden sukupuutot sekä metsän ja viljelymaan menetykset. Suurpatojen vuoksi myös 80 miljoonaa ihmistä on pakotettu siirtymään uusille asuinalueille. Tällaisten pakkosiirtojen seurauksina entiset yhteisöt ovat hajonneet ja muuttajilla on koetellut köyhyys sekä mentaaliset ja fyysiset sairaudet. Patojen alajuoksuilla puolestaan ihmisten sairastuvuus on lisääntynyt. Tyypillisesti padot ovatkin hyödyttäneet lähinnä jo ennestään varakkainta yhteiskunnan osaa, ja kaikki negatiiviset seuraukset ovat langenneet köyhimmille.

Patohankkeisiin liittyvä 109 kansalaisjärjestön julistus julkaistiin eilen. Siinä julkisia rahoituslaitoksia vaaditaan lopettamaan kaikki suurpatohankkeille suunnattu taloudellinen tuki, kunnes hankkeet omaksuvat täysin WCD:n(the World Commission on Dams) suositukset ja tarjoavat hyvitystä niille, jotka kärsivät aiempien patojen vaikutuksista. Julistuksessa vaaditaan myös kaikkien suurten patohakkeiden tuontia osallistavan suunnittelun pariin.

WCD:n raportti on kokonaisuudessaan luettavissa sivulta http://www.dams.org

Lähde: E-WIRE PRESS