Ympäristöjärjestöt: Hakemus ydinvoimalasta on virhe

Ympäristöjärjestöt: Hakemus ydinvoimalasta on virhe

Suomen ympäristöjärjestöt – Greenpeace, Luonto-Liitto, Maan ystävät, Natur
och Miljö, Suomen luonnonsuojeluliitto, WWF – pitävät hakemusta viidennestä
reaktorista virheenä. Suomi on ainoa länsimaa, jossa ydinvoiman
rakentamista edelleen harkitaan. Ydinvoimahakemus on lisäksi niin
epämääräinen, että on
kyseenalaista voivatko poliittiset päättäjät muodostaa kantansa siihen.

Hakemuksessa ei ole esitetty keskeisiä yksityiskohtia jotka vaikuttavat
periaatepäätökseen: sijoituspaikkaa tai reaktorityyppiä ei ole valittu ja
kustannuksissa on huomattava 10-15 mrd markan haitari. Hakemuksen mukaan
reaktorin koko voisi olla 1000-1600 MW, eli käytännössä haetaan lupaa yhtä
tai kahta reaktoria vastaavaan ydinvoimakapasiteettiin. Reaktorin koko ja
kustannukset vaikuttavat Suomen energiapolitiikkaan ja kansantalouteen
ratkaisevasti.

Järjestöt epäilevätkin vahvasti, että edes ydinvoimahakemuksen jättäneet
yritykset eivät ole tehneet päätöstä sitoutumisesta ydinvoiman
rakentamiseen, vaikka lupa rakentamiseen saataisiin. Esimerkiksi TVO:n
osakkaan Fortumin johdosta on esitetty epäilyksiä, että alhaisesta sähkön
hinnasta johtuen nyt ei ole oikea aika rakentaa ydinvoimaa. Järjestöt
ihmettelevätkin, ovatko olosuhteet muuttuneet ja onko Fortum nyt tehnyt
päätöksen investoida ydinvoimaan. Hakemuksen tekninen epämääräisyys viittaa
siihen, että kyseessä on lähinnä poliittinen hakemus, jolla halutaan saada
eduskunnalta vapaat kädet ydinvoiman rakentamiseen tulevaisuudessa.

Teollisuus on pyrkinyt perustelemaan ydinvoiman lisärakentamista Kioton
sopimuksen täyttämisellä. Muita, kestävämpiä vaihtoehtoja Kioton sopimuksen
täyttämiselle on kuitenkin useiden tutkimusten mukaan olemassa.(1)
Ympäristöjärjestöjen mielestä Suomen ilmastostrategia ei voi perustua
ydinvoimavaihtoehdolle, varsinkaan kun edes yritykset eivät näytä haluavan
sitoutua siihen. Viimeksi kuukausi sitten TVO:n toimitusjohtaja halusi
erottaa ydinvoimahakemuksen ja ilmastostrategian. Jos yritykset haluavat
avoimen valtakirjan ydinvoiman rakentamiseen, ne eivät voi käyttää
ilmastostrategiaa tekosyynä.

Suomen ympäristöjärjestöt pitävät valitettavana, että Suomi ainoana
länsimaana kaavailee ydinvoiman rakentamista. Suuri osa maailman 38:sta
rakenteilla olevista reaktoreista sijaitsee vanhoissa sosialistimaissa ja
suurin osa on ollut pysähdyksissä jo vuosia mm. rahoitusongelmien takia.
Viime kuukausien aikana Turkki ja Taiwan luopuivat
ydinvoimalasuunnitelmista kustannus- ja turvallisuussyistä. Suomen lisäksi
Mongolia ilmoitti muutamia päiviä sitten suunnitelmistaan rakentaa
ydinvoimaa.

LISÄTIEDOT:
– Harri Lammi, Greenpeace, puh. (09) 684 37 560, GSM 050?383 1822
– Päivi Rosqvist, WWF, puh. 0400?425 666
– Oras Tynkkynen, Maan ystävät (Haag) GSM 040?588 2594

(1) Lehtilä, A., Tuhkanen, S., Integrated cost-effectiveness analysis of
greenhouse gas emission abatement, the case of Finland, VTT 1999;
Hallituksen
ilmastopoliittisen ohjelman taustaraportti, Kauppa- ja
teollisuusministeriö, 2000 (julkaisematon); Uusiutuva energiapolitiikka,
Dodo, Greenpeace, Luonto-Liitto, Maan ystävät, Natur och Miljö, WWF