Lannoitevalumatkin saattavat nopeuttaa ilmaston lämpenemistä

Lannoitevalumatkin saattavat nopeuttaa ilmaston lämpenemistä

Lisääntynyt lannoitteiden käyttö saattaa olla planeettamme lämpenemisen yksi osatekijä, paljastaa intialainen tutkimus. Lannoitteiden valumat vähentävät rannikkovesien happipitoisuutta ja lisäävät typpioksidin – eli ilokaasun – pitoisuuksia. Ilokaasun tiedetään kykenevän varastoimaan infrapunasäteilyä yli 200 kertaa tehokkaammin kuin hiilidioksidin.

Viimeisimmässä Nature-lehden julkaistussa numerossa julkaistiin S.W.A. Naqvin johtaman tiimin intialaiselle The National Institute of Oceanographylle tekemä tutkimussarja, jossa tutkittiin Intian länsirannikon vesien ilokaasupitoisuuden poikkeuksellista lisääntymistä. Ilokaasu on kasvihuoneilmiön kannalta oleellinen tutkimuskohde, sillä se pidättelee lämpöä hiilidioksidiakin huomattavasti tehokkaammin.

Tutkimus paljasti Arabianmeren Intian puoleisen rannikolla typpioksidikertymän noin satakertaiseksi normaalitasoon verrattuna. Monsuunien aiheuttama meriveden vähähappisuus Arabianmerellä on pahentunut viime vuosina. Näin lyhyt tutkimus ei pysty vielä varmasti todistamaan, onko typpioksidin lisääntyminen seurausta lannoitevalumien lisääntymisestä vai muuttuneista merivirroista ja sateista.

Reutersille antamassaan puhelinhaastattelussa Naqvi kertoi maailmanlaajuisesti noin viidenkymmenen rannikkoalueen kärsivän vähähappisuudesta lannoitevalumien vuoksi. Tällaisia alueita ovat mm. Itämeri, Mustameri, Tokionlahti, Chesapeaken lahti ja Mississippi-joen suistoalue. Naqvin hypoteesi on, että myös näillä vesillä valumat muodostavat meriveteen joutuessaan ilokaasua.

Typpioksidi vapautuu merestä ilmakehään. Stratosfäärissä eli yläilmakehässä se aiheuttaa otsonin vähenemistä.

Lähde: Reuters