Euroopan laivaliikenne on muodostumassa EU-alueen suurimmaksi happosateiden aiheuttajaksi

Euroopan laivaliikenne on muodostumassa EU-alueen suurimmaksi happosateiden aiheuttajaksi

Vuonna 2010 laivojen päästöt muodostavat 30-40 prosenttia EU:n rikkipäästöistä, varottaa EU:lle aiheesta raportin jättänyt meriliikenteen konsultti BMT. Euroopan vesillä liikkuvien alusten päästöt tuottavat vuodessa yhteensä 19 miljoonaa tonnia rikkidioksidia.

Laivojen päästöjen suhteellista kasvua selittää se, että maalla toimivia rikkidioksidia päästäviä toimintoja on rajoitettu. EU:n ja International Maritime Organisationin yritykset leikata laivaliikenteen päästöjä ovat olleet tehottomia. Laivaliikenne vastaakin päästöissään 390 kappaletta 50 megawatin voimalaa.

Päästöjä saatettaisiin saada kuriin maaliskuussa aloitetulla Annex 6 -ohjelmalla, joka asettaisi Pohjanmeren, Kanaalin ja Itämeren liikenteen aluksien polttoaineen rikkipitoisuudelle katoksi 1,5 prosenttia. Tullakseen laiksi Annex 6 vaatisi kuitenkin sitoutumisen ainakin 15 valtiolta, joiden laivat muodostavat ainakin puolet maailman laivaston kantokyvystä. Tähän mennessä Annex 6:n ovat hyväksyneet ainoastaan Norja, Ruotsi ja Singapore. Lisäksi vaikka Annex 6 tulisikin voimaan, se ei vaikuttaisi muihin Euroopan merialueisiin. Erityisen vakavaa on vilkasliikenteisen Välimeren puuttuminen sopimuksesta.

Vaikka saastumista seuraava happamoituminen onkin vähentynyt Pohjois- Euroopassa, sen vaikutukset ovat edelleen vakavat. Esimerkiksi yli 60 prosentin Alankomaiden ekosysteemeistä odotetaan kärsivän liiallisesta happamuudesta vielä kymmenenkin vuoden kuluttua.

BMT suositti raportissaan, että merenkulussa käytetyn polttoöljyn rikin maksimipitoisuudeksi säädettäisiin 1 prosentti. Tällöin vaikutukset olisivat tehokkaita eikä merenkulun kustannukset kuitenkaan nousisi liikaa. BMT suosittelee, että rajoitus koskisi kaikkea Euroopan vesillä käytettyä polttoainetta, ei vain Euroopan satamissa myytävää polttoainetta.

Lähde: REUTERS NEWS SERVICE

Lue lisää!