Energiantarve ja kasvihuonekaasujen päästöt selvässä nousussa Yhdysvalloissa

Yhdysvaltain energiaministeriön alainen Energy Information Administration (EIA) ennustaa vuoden 2000 lopussa julkaistussa katsauksessaan, että maan energiantarve kasvaa 32 % vuoteen 2020 mennessä. Ennusteen mukaan kasvihuonekaasujen päästöt kasvavat samaa tahtia energian kulutuksen kanssa.

Energiakriisiä helpottavat energiatehokkaat teknologiat ja uusiutuvat energialähteet, joita otetaan käyttöön seuraavien kahdenkymmenen vuoden aikana. Nopeinta kasvua odotetaan aurinkoenergialta, jonka käytön ennustetaan kasvavan vuosittain yli 19 prosentilla. Tällä hetkellä aurinkoenergian osuus Yhdysvaltojen energiantuotannosta on häviävän pieni.

Katsauksessa todetaan talouskasvun olevan syy energiankulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen kasvuun. EIA ennustaa hiilidioksidipäästöjen kasvavan, sillä ”jatkuva talouskasvu ja energian hinnan hillitty kasvu tai jopa lasku johtaa kasvavaan energiankulutukseen”.

EIA ennustaa hiilidioksipäästöjen kasvavan vuodessa 1,4 %, energiankulutuksen kasvun ollessa hiukan alhaisempi eli 1,3 %. Energiankulutusta nopeampi kasvu aiheutuu ydinenergian osuuden vähenemisestä energiantuotannossa ja siitä, että uusiutuvien energialähteiden käytön kasvu oletetaan hitaaksi hiilen ja kaasun ollessa jatkossakin keskeisessä asemassa energiantuotannossa.

EIA:n usko uusiutuviin energialähteisiin on heikkoa. Sen mukaan nopeaa kasvua ei voida rakentaa uusiutuvien varaan, sillä niiden saatavuus ja kustannukset on epävarmoja. EIA nimeää uusiutuvien energialähteiden osalta epävarmuuskohdiksi myös kuluttajien toiveet ja markkinoiden hyväksynnän saavuttamisen.

Lähde: Environment News Service

Lisää aiheesta: Annual Energy Outlook 2001