EU:lta ohjeet ympäristötarkastuksiin

Euroopan unioni on sopinut ohjeista, joiden mukaan valtioiden tulisi tarkastaa, noudattavatko niiden alueella toimivat teollisuuslaitokset ympäristönormeja.

Säännökset eivät ole sitovia, joten ne eivät velvoita jäsenvaltioita edes minimitarkastuksiin. Tarkoituksena on kuitenkin tehdä tulevaisuudessa myös sitova sopimus ympäristötarkastuksista. EU:n komissio tarkkailee kahden vuoden ajan, kuinka hyvin jäsenvaltiot tarkastuksia suorittavat ja mikäli toimenpiteet eivät sen mielestä ole riittäviä, se ehdottaa ohjeiden muuttamista sitoviksi.

Lähde: Reuters