WWF: Turismi tappaa Välimeren alueen

Yli 220 miljoonaa ihmistä tekee turistimatkan Välimeren alueelle joka vuosi. Luvun odotetaan nousevan 20 vuodessa 350 miljoonaan. Välimeren alueen suosio turistikohteena voi koitua sen kohtaloksi, toteaa WWF.

Välimeren alue on yksi maailman biologisesti monimuotoisimmista alueista. 20 % maailman merieliöistä elää vain Välimerellä. Eliöstöön kuuluu useita erittäin uhanalaisia lajeja.

Välimeren alueelle tehdyn matkailun tulot olivat vuonna 1999 131,8 miljardia dollaria. Tästä summasta jäi alueen maille 1/3 ja loput 2/3 palasivat Länsi- ja Pohjois-Euroopan alle kymmenelle suurelle matkanjärjestäjälle.

Massaturismi muokkaa alueita lisäten eroosiota, lisää päästöjä mereen, uhkaa eliöstöä ja lisää metsäpalojen määrää. Kun espanjalainen käyttää vettä keskimäärin 220 litraa vuorokaudessa, Espanjassa vieraileva turisti käyttää vettä 880 litraa.

WWF vakuutta, että Välimeren alueen matkailun on muutettava muotoaan. Se haluaa matkanjärjestäjien ja paikallisten hallitusten sitoutuvan vastuullisemman turismin kehittämiseen. Biologista monimuotoisuutta olisi suojeltava tietyillä avainalueilla, turismin painetta tulisi vähentää kaikkein kriittisimmillä alueilla ja voimavaroja tulisi suunnata paikallisten yhteisöjen kehittämiseen.

Todellisia toimenpiteitä alueella on odotettu pitkään. Jo vuonna 1975 kaikki alueen valtiot Albaniaa, Syyriaa ja Algeriaa lukuun ottamatta tapasivat Barcelonassa luvaten tehdä kaikkensa estääkseen Välimeren saastumista ja suojellakseen alueen meriluontoa. Yksikään alueen valtioista ei ole kuitenkaan edelleenkään ratifioinut sopimusta.

Lähde: Environment News Service