Japanilla keskeinen rooli ilmastoneuvotteluissa

JAPANI: 4.7.2001

TOKYO – Japani on nyt keskeisessä asemassa Kioton ilmastosopimuksen onnistumisen suhteen.

Japani toimi isäntänä vuoden 1997 ratkaisevissa ilmastoneuvotteluissa jonka tuloksena oli ensimmäinen maailmanlaajuinen kasvihuonekaasujen vähentämiseen ja ilmaston lämpenemisen estämiseen tähtäävä sopimus, Kioton ilmastosopimus.

Lähes neljä vuotta myöhemmin sopimus on pahasti vaakalaudalla johtuen Yhdysvaltojen presidentin George W. Bushin päätöksestä irtaantua siitä. Japanilla on ehkä tärkein rooli kansainvälisessä pelissä sopimuksen pelastamiseksi.

”On selvää että Japani uskoo olevansa erityisessä vastuussa Kioton sopimuksesta sillä se syntyi täällä,”sanoi Japanin ympäristöministeriön virkailija. ”Enemmistö Japanilaisista on samaa mieltä.”

Japanin Pääministeri Junichiro Koizumi yrittää etsiä keinoja joilla saataisiin Yhdysvallat jälleen sopimukseen mukaan. Ympäristöministeriön virkailijan mukaan se ei kuitenkaan tarkoita että Japani tukisi Yhdysvaltojen päätöstä vetäytyä sopimuksesta.

Koizumi tapasi maanantaina Britannian Pääministerin Tony Blairin ja sanoi myöhemmin heidän päättäneen löytää keinon jolla Yhdysvallat saadaan mukaan sopimukseen.

Kiistat sopimuksesta, joka velvoittaa teollistuneita maita vähentämään hiilidioksidipäästöjään keskim.5.2% vuoden 1990 tasosta vuoteen 2012 mennessä, ovat omalta osaltaan tulehduttaneet EU:n ja Yhdysvaltojen välejä.

”Japanille on annettu tärkeä, ja sille epätavallinen, mahdollisuus toimia globaalin päätöksenteon keskipisteessä,” sanoi Tsuneyuki Morita, joka toimii Japanin Kansallisen Ympäristöinstituutin johtajana.

NUMEROILLA PYÖRITTELYÄ

Maanantain tv-haastattelussa Koizumi sanoi, että on ”teoreettisesti mahdollista” että EU ja Japani jatkavat eteenpäin ratifioiden Kioton sopimuksen Yhdysvaltojen jäädessä sen ulkopuolelle- kyseenalaistaen samalla kuitenkin sopimuksen tehokkuuden ilman suurinta päästäjämaata.

Jotta Kioton sopimus astuisi laillisesti voimaan ja muuttuisi näin sopimusosapuolia (teollisuusmaat) velvoittavaksi, pitää se olla ratifioituna vähintään 55 maassa, joiden hiilidioksidipäästöjen tulee kattaa vähintään 55% maailman kokonaispäästöistä.

Jos Japani, Venäjä, Euroopan Unioni ja joukko Itä-Euroopan maita yhdistäisivät voimansa, tulisi 55% täyteen ilman Washingtonia.

EU-maat tuottavat yhteensä n.24.4%, Venäjä 17.4% ja Japani 8.5% maailman kokonaispäästöistä.

Monet EU-maat ovat ilmoittaneet jatkavansa Kioton prosessia ilman Yhdysvaltoja, ja yrittävät nyt houkutella Japania mukaan. EU lähettää ensi viikolla neuvottelijoita Japaniin.

”Kyse on yksinkertaisesti vain numeroista,” sanoi Yurika Ayukawa WWF:sta. ”EU on maailmalla yleisesti suosiossa ja Venäjä vaikuttaa taipuvaiselta heidän vakuuttelulleen”

”Tarvitsemme EU:n, Japanin ja Venäjän. Jos Japani ei liity mukaan, Kioton sopimus on kuollut.”

YMPÄRISTÖJÄRJESTÖT HUOLISSAAN

Ympäristöjärjestöt ovat huolissaan mahdollisista muutosehdotuksista sopimukseen joita Japani saattaa esittää houkutellakseen Yhdysvallat taas peliin mukaan.

Japanin viranomaiset ovat vihjanneet Tokiolla olevan joitain ideoita, mutta yksityiskohtia ei ole kerrottu.

Koizumi ja Bush päättivät lauantaina tavatessaan järjestää ympäristöministerinsä keskustelemaan aiheesta ennen Saksan Bonnissa 16.-27. heinäkuuta pidettävää ilmastokokousta.

Japanin mahdollisia muutosehdotuksia/ helpotuksia, koskien vain Yhdysvaltoja, tulisi olemaan pohjavuoden muuttaminen päästöjä laskettaessa vuodesta 1990 vuoteen 2000 ja päästövähennysvelvoitteen leikkaaminen alkuperäisestä 7 prosentista, Kioton uutistoimisto raportoi maanantaina.

Ayukawa Japanin WWF:sta pitää suunnitelmia huolestuttavina.”Jos sopimuksen sisältöä aletaan muokkaamaan yhdelle maalle suotuisammaksi, mikä estäisi muita maita vaatimasta samaä” hän sanoi.

Morita ympäristöinstituutista pitää sopimuksen muokkaamista valitettavana vaihtoehtona, mutta varoittaa myös että sopimukseen sitoutuminen ilman Washingtonia voi heikentää Japanin kilpailukykyä Yhdysvaltoihin nähden.

”Japanin tulisi käyttää kaikki mahdolliset keinot Yhdysvaltojen houkuttelemiseksi mukaan- ilman sopimuksen muokkausta. Vasta sen jälkeen Japani voi liittyä EU:n rinnalle ja jatkaa matkaa ilman Yhdysvaltoja.


Lähde:Reuters