Bush suunnittelee lisää öljynporausta Meksikonlahdelta

Yhdysvaltojen sisäministeri Gale Norton ehdotti uusia alueita vuokrattavaksi öljyn- ja kaasun tuotantoon itäiseltä Meksikonlahdelta. Alueesta, joka tunnetaan nimellä Sale 181, tehtiin ensimmäiset sunnitelmat vuonna 1997 sisäministeri Bruse Babbittin ja Bill Clintonin toimesta.

Alkuperäinen Sale 181 olisi kattanut lähes 24000km2 laajuisen alueen ulottuen myös Floridan herkille rannikkoalueille. Kuvernööri Jeb Bush on vastustanut voimakkaasti öljyn- ja kaasunporausta Floridan lähistöllä, sanoen öljyvuoto- ja muiden ympäristövahinkojen riskin voittavan taloudelliset houkuttimet mennen tullen.

Sale 181:n karsitun version, jossa poistettiin alkuperäisestä suunnitelmasta Floridaa lähimpänä olevat alueet, tarkoituksena on lievittää pelkoja etenkin Floridalaisten keskuudessa, joiden vastustus hanketta kohtaan on ollut äänekästä.

Energiaministeriön mukaan alueella olisi annettavanaan 1.25 triljoonaa kuutiojalkaa kaasua ja 185 milj. barrellia öljyä, ja alueen vuokratuloista maksettaisiin osa maan- ja vesistöjen suojelurahastoon. Jeb Bush hyväksyy uudet suunnitelmat.
Mutta ympäristöjärjestöjen mukaan fossiilisten polttoaineiden talteenoton ja käytön aiheuttamat ongelmat – aina öljyvuodoista kasvihuonekaasujen vapautumiseen – tulisivat maksamaan paljon enemmän kuin valtion maksamat varat suojelurahastoon.

Natural Resources Defense Councilin (NRDC) helmikuussa julkaisemassa raportissa, ”A Responsible Energy Policy for the 21st Century” kerrottiin merellisen öljynporauksen yhteydessä vuotaneen 3 miljoonaa gallonaa öljyä mereen vuosien 1980-1999 välisenä aikana.

Porauksesta syntyy myös ilmansaasteita. Federal Minerals Management Servicen (MMS) mukaan keskiverto porauslähde synnyttää noin 50 tonnia typen oksideja, 13 tonnia hiilimonoksidia (häkää) ja 6 tonnia rikkidioksidia. Tähän lisätään vielä päästöt jotka syntyvät kun öljy ja kaasu poltetaan autoissa ja voimaloissa.

”Poraaminen alueella uhkaa Floridan rannikoita ja sen turismiin perustuvaa taloutta”, sanoo Lisa Speer NRDC:stä, ja Richard Charter lisää,” Uuden, täysin tarpeettomasti vuokrattavan, 6000km2 alueen poraaminen vaarantaa niin merieläimet kuin Floridan rannatkin.”

Lähteet:Environment News Service ja Natural Resources Defense Counsil