Amerikkalaiset maissinkasvattajat uskovat hyötyvänsä tuulivoimasta

Amerikan maissinkasvattajien yhdistyksen (ACGA) teettämän selvityksen mukaan maan maissinkasvattajat osoittavat laajaa tukea tuulivoiman lisäämiselle ja sen positiivisille vaikutuksille maataloustuotannon piirissä.

Samaan aikaan he kyseenalaistavat kuitenkin ilmastonmuutoksen vakavuuden ja vähättelevät sen vaikutuksia omaan tuotantoon, osoittaa selvitys.

Tutkimus, johon osallistui 509 maanviljelijää joiden maissinviljely pinta-ala oli vähintään 4000 aaria (0,4 km2) kullakin, tehtiin kesäkuussa Etelä Dakotalaisen Robinson and Muenster Associates Inc. toimesta. Kysely oli osa ACGA:n Wealth From the Wind (hyvinvointia/ vaurautta tuulesta)-ohjelmaa.

Suuri enemmistö vastaajista – 88 prosenttia – tuki tuulivoiman lisäämistä. Puolet vastaajista piti tuulivoimaa mahdollisena lisätulojen tuojana maatiloille.

Melkein puolet vastaajista – 47 prosenttia – olivat halukkaita investoimaan tuulivoimaprojekteihin ja 30 prosenttia piti mahdollisena pienen maatilkun vuokraamista tuulimyllyjä varten saadakseen siten taloudellista hyötyä.

62 prosenttia vastaajista halusi valtiolta taloudellisia kannustimia niille viljelijöille jotka haluaisivat lähteä mukaan tuulivoimateollisuuteen.

Osanottajilta kysyttiin, ”Jos tuulivoimalla tuotettu energia auttaisi vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä mikä puolestaan vähentäisi kasvihuoneilmiön uhkaa, niin tulisiko viljelijöiden, teollisuuden ja julkisen sektorin tukea tuulivoimaa vaihtoehtoisena energianlähteenä?”

Taas reilu enemmistö – 85 prosenttia – vastasi, että viljelijöiden, teollisuuden ja julkisten laitosten tulisi tukea tuulivoimaa vaihtoehtoisena energianlähteenä, kun taas 10 prosenttia vastasi kysymykseen kielteisesti.

”Maissintuottajat näkevät tuulivoiman positiivisena maa-alan tuoton- kuin myös koko maatilan tuotannon vaihtelevuuden lisääjänä, kunhan valtio vain tarjoaa kohtuullisia kannustimia,” sanoi Larry Mitchell ACGA:sta.

Vaikka tuulivoimaan suhtauduttiinkin myönteisesti, 62.3 prosenttia vastaajista piti keskustelua ilmastonmuutoksesta joko liioiteltuna tai täysin mielikuvituksen tuotteena, 53.6 prosenttia ei ottanut ilmastonmuutoksen uhkaa vakavasti ja 64.6 prosenttia ei uskonut muuttuvan ilmaston haittaavan heidän tilojensa tuottavuutta.

”Vaikka viljelijät suhtautuvatkin vähättelevästi ilmastonmuutokseen, niin kuitenkin 56.4 prosenttia uskoo hiilinielujen (hiilen sitoutuminen ilmakehästä orgaanisen aineksen tuotannon yhteydessä, esim. kasvavassa metsässä puuainekseen) vähentävän kasvihuonekaasupäästöjä ilmakehästä. Toiset 85.1 prosenttia sanoi tuulivoiman tarvitsevan tukea jos sen avulla tosiaan voidaan kasvihuoneilmiön uhkaa pienentää,” sanoi Dan McGuire ACGA:sta

”Viljelijöiden ollessa kovin skeptisiä ilmastonmuutoksen suhteen, näkevät he silti maatalous- ja tuulivoimatuotannon yhdistettynä etanolin polttoainekäyttöön olevan yksi keino puhdistaa ympäristöä ja vähentää haitallisia päästöjä,” hän sanoi.

The Wealth From the Wind -ohjelma on selvillä taloudellisista- ja ympäristöystävällisistä mahdollisuuksista, joita tuulivoimalla on tarjottavanaan viljelijöille ja muille maalaisyhteisöille. Ohjelma pyrkii lisäämään tuulivoiman käyttöä maatiloilla koko keskilännen alueella.

Tutkimus koko komeudessaan:Täältä

Lähde:Environment News Service