Ideoita

1. Turun keskusta olohuoneena

Kaupallinen city, Vanhan suurtorin ympäristö ja kampukset. Miten nämä voisivat tukea toisiaan, miten sitoa ne yhteen? Minkälaisia liikennejärjestelyjä kaivataan? Pyörätieverkosto sekä kävelykadut ja -alueet. Mitä toimintoja viimeksi mainituillä Miten saada mahdollisimman suuri hyöty Helsinginkadustä Miten kulttuuri ja muu kaupunkitunnelmaa luova oheistoiminta voisi hyötyä keskustan kaupallisesta vetovoimasta (ja päinvastoin)? Kahviloiden aukiolo.


2. Joukkoliikenteen tulevaisuus

Rautatie Salosta Naantaliin? Lightrail/raitiovaunut. Seudullisen bussiliikenteen järkeistämien. Turun sisäiset reitit, opastus ym.

3. Turun ulkoinen ja sisäinen imago

Mitä on turkulaisuus? Myönteisempi itseymmärrys ? valistuneempi politiikkä Nurkkakuntaisuus? Resurssit. Kipupisteet ja ylpeyden aiheet.


4. Ruutukaava-alueen eheyttäminen

Onko yhteisymmärrystä siitä, että haluamme asua eurooppalaisessa kaupungissä Mikä on arkkitehtien professionaalisuuden perusta, ellei kaupunkisuunnittelu tähtää minkäänlaisen (perinteisen?) kaupunki-ihanteen saavuttamiseen? Miten eheyttää pirstoutuneita kortteleitä Joissain paikoissa lisärakentaminen helppoa, toisissa tyydyttävä muurein, istutuksin yms. eheyttävään vaikutuksiin. Ideakilpailu, yleisten periaatteiden muotoilu tai jokin muu ratkaisuksi?

Vino tai poikittainen pysäköinti leveillä kaduilla, umpeen rakennettavien kortteleiden sisäpihojen varaaminen asukkaiden leskeluun. Pihakadut.


5. Rakennetun ympäristön suojelu

Yhtenäisen suojeluohjelman laatiminen Turulle, jottei joka talosta erikseen juupas-eipäs-juupas-suojeluesitys-rallia.

6. Kaupunkikulttuuri

– Joulumarkkinat, keskiaikatapahtumat, DBTL (kahvilakulttuuri?)


7. Kauppakeskukset/Yleiskaava (toukokuussa ajankohtainen)

– Itäportti


Muuta:

– Pelon maantiede
– Turvattomuus versus paikattomuus
– Lähiöiden identiteetti