MET: Tutkimuksen kulku

Projekti käynnistyi kaupunkiutopioiden kirjoittamisella ja keskustelusta niistä. Sen pohjalta ruvettiin muotoilemaan yhteistä kaupunkivisiota. Tämä ei kuitenkaan koostu vain tekijäryhmän enemmän tai vähemmän sattumanvaraisista mieleipiteistä, vaan se nojautuu myös olemassaolevaan kirjallisuuteen sekä yhteenvetoon yhteiskunnallisista trendeistä. Tämä on kirjoitettu perehdyttyämme eri tahojen laatimiin tulevaisuudenkuviin (ks esim. EVA:n raportti) ja keskusteltuamme niistä. MET-kaupunkivisiossamme yritämme myös argumentaatioketjuin jalostaa mielipiteemme perustelluiksi näkemyksiksi.

Kevään ekokuluttajamessuilla järjestimme liikennekeskustelun ja keskustelun kaupan rakenteen muutoksesta.

Kesällä ja syksyllä 2001 testaamme kaupunkivisiotamme vertaamalla sitä asiantuntijoiden, päättäjien, asukkaiden ja muiden toimijoiden näkemyksiin. Erityisesti meitä kiinnostaa mitkä seikat estävät kaikkien periaatteessa hyväksymien tavoitteiden toteutumisen. Asukashastattelut ovat ryhmähaastatteluja, joissa kokeilemme myös eräänlaista roolipeliä tarkastellaaksemme missä määrin esitetyt mielipiteet riippuvat haastattelu- tai vuorovaikutustavasta.

Raportointi:

Johdanto (ekologisesti kestävä kehitys)

Takaisin MET-vision sisällysluetteloon