Pohjoismaat onnistuneet tasapainottamaan parhaiten talouskasvun ja ympäristönäkökohdat

Kaikki viiden parhaan joukkoon päässeet maat ovat eurooppalaisia. Parhaan kahdenkymmenen maan joukkoon pääsi myös kuusi kehitysmaata, jotka ohittivat tässä arvioinnissa mm. Japanin ja USA:n.

Arvosteluperusteista keskeisin on ollut kyky sovittaa yhteen elintaso ja ympäristöterveys. Elintason indikaattoreina mitattiin mm. infrastruktuuria, koulutusta, hallintoa, vapautta, rauhaa ja järjestystä. Ympäristöstandardit keskittyivät maankäyttöön, veden- ja ilmanlaatuun, biodiversiteettiin ja raaka-aineiden käyttöön.

Lähde: REUTERS NEWS SERVICE