Dodolle Keskon kestävän kehityksen palkinto

Toimintansa alusta lähtien Dodo on pyrkinyt edistämään uusiutuvien energialähteiden käyttöönottamista osana kestävää kehitystä. Vuonna 1998 järjestö oli perustamassa Suomen ensimmäistä asiakasomisteista tuulivoimalayhtiötä Lumituuli Oy:tä. Vuodesta 1999 yhtiön voimalaitos Lumijoella on tuottanut ympäristöystävällistä sähköä omistajilleen.

Kesko Oyj on viime vuosina panostanut voimakkaasti konsernin ympäristöystävällisyyteen. Ilmastonmuutosta aiheuttavien hiilidioksidipäästöjen osalta vuosi 2000 oli Keskolle kuitenkin muutosta huonompaan konsernin vaihdettua sähköntoimittajansa Helsingin Energiaan ja hiilivoimaan. Vaihtoehdon etsiminen hiilivoimalle johtaa Keskon mukaan vesi- tai ydinvoimaan. Jos valitaan ydinvoima, on Keskon pohdittava radioaktiivisen jätteen mahdollisia riskejä.

Dodo haluaa muistuttaa, että Suomessa riittää uusiutuvia energialähteitä, eikä ydinvoimaan turvautuminen hiilivoiman vaihtoehtona ole välttämätöntä. Yhteensä uusiutuvilla energialähteillä tuotetaan lähes kolmannes Suomen kokonaissähkönkulutuksesta. Keskon sähkönhankinnassa uusiutuvien osuus on vajaa 10 %. Keskon on kuitenkin mahdollista saada itselleen tarpeeksi suuri ympäristöystävällisen sähkön toimittaja, sillä konsernin sähkönkulutus on vain 2% vihreän sähkön kokonaistuotannostamme. Esimerkkejä suurten yhtiöiden hyvistä sähköpäätöksistä on muun muassa lahden takaa: Ruotsin valtionrautatiet ostaa kaiken sähkönsä ekosähkönä.

Kannustukseksi uusiutuvien energialähteiden yhä suurempaan käyttöön Dodo haluaa sijoittaa osan saamastaan tunnustuspalkinnosta Keskon sähkönkulutuksen muuttamiseen ympäristön kannalta suotuisammaksi.

Dodo lahjoittaa Kesko Oyj:lle palkintojenjaon yhteydessä maanantaina 29.10. klo 11 tuulivoimayhtiö Lumituulen osakkeen.

Mikäli Kesko siirtyisi ostamaan ainoastaan tuulisähköä merkitsisi tämä Suomen tuulivoimatuotannon kymmenkertaistumista. Tämä sähkömäärä on puolet maamme tuulivoimatavoitteesta vuonna 2010. Vaikka lisäys kuulostaa suurelta, on tavoite kuitenkin Euroopan pienimpiä.


Dodo- Tulevaisuuden elävä luonto ry. on vuonna 1995 perustettu suomalainen ympäristöjärjestö. Dodon puitteissa taustaltaan erilaiset ihmiset yhdistävät tietonsa ja taitonsa. Yhdistys luotiin herättämään keskustelua opintopiirien ja yleisötilaisuuksien avulla, mutta se on vuosien varrella poikinut konkreettisia projekteja uusiutuvien energiamuotojen, energiansäästön, ympäristöystävällisemmän kuluttamisen, trooppisten metsien suojelun, lähialueiden ekologian modernisaation ja kaupunkilaisen elämäntyylin tulevaisuuden alueilla.

Dodo on ansainnut monia palkintoja toiminnallaan, mm. Yhdyskuntasuunnittelun Ruusu vuonna 2000 Kaupunkilaiset utopiat-projektilla ja Vuoden Visio-palkinnon ViSiO:lta (Vihreä Sivistys- ja Opintokeskus) sekä Lumituuli että Luomukori-projekteilla.

Dodo jakaa vuosittain Pääsiäissaari-palkinnon vuoden merkittävimmille ympäristöteoille ja tekijöille. Pääsiäissaari-palkinnon tarkoitus on suunnata valokiila pois jo palkituista ja tunnustetuista ympäristöteoista niihin usein merkittävämpiin tapahtumiin, joiden ympäristövaikutusta ei uutisoida johtuen niiden yhteiskunnalle tärkeämmistä ja mediaseksikkäämmistä puolista. Pääsiäissaari-palkinnon ovat voittaneet lennonjohtajat, Sauli Niinistö ja prioni-proteiini.

Lisätietoja Dodosta: https://www.dodo.org

Yhteystiedot:

Dodo – Tulevaisuuden elävä luonto ry.

Vironkatu 5
00170 Helsinki
info [at] dodo.org
Puh. (09) 6220 0662
Fax (09) 6220 0780

Yhteyshenkilöt:

Simo Kyllönen
Hallituksen puheenjohtaja
Puh. 040 8222 649

Johanna Sinkkonen
Hallituksen sihteeri
Puh. 050 3766 631