Ilmastosopimus valmistui Marrakeshissa

Vielä lauantaiaamuna konferenssikeskuksessa väreili positiivisen odotuksen ilmapiiri, mutta illan edetessä odotukset laskivat. Juhlapuheissa korostetun kansainvälisen yhteistyön sijaan sateenvarjoryhmän maat (Japani, Venäjä, Kanada ja Australia) pysyivät tiukasti kannoissaan. Japanin johdolla sopimuksen noudattamisen valvonnan ja joustomekanismien (päästökauppa, puhtaan kehityksen mekanismi ja yhteistoteutus) välistä yhteyttä heikennettiin. Tämä heikentää sopimuksen luotettavuutta.

Toinen suuri pettymys sopimuksessa liittyy ilmakehän hiilidioksidia sitovien metsä- ja maa-alueiden, ns. nielujen käyttöön. Venäjä sai tahtonsa läpi ja sen nielukiintiö lähes kaksinkertaistettiin. Valitettavaa on myös, että nielujen käyttö puhtaan kehityksen mekanismin ensivaiheessa mahdollistui. Myös nieluista saatavien päästövähennysoikeuksien ”peseminen” on nykyisten saantojen puitteissa mahdollista ja siten teollisuusmaat saavat etulyöntiaseman suhteessa kehitysmaihin seuraavan sopimuskauden päästövähennystavoitteista sovittaessa. Paatos nielujen käytöstä puhtaan kehityksen mekanismien ensivaiheessa –ennen niitä koskevien sääntöjen valmistumista – oli takaisku. Järjestöt ovat reagoineet tähän perustamalla uuden verkoston (SinkWatch), joka keskittyy erityisesti naiden projektien toteuttamisen tarkkailuun.

Kansalaisjärjestöt olisivat toivoneet kokoukselta voimakkaampaa signaalia siitä, että ilmastonmuutokseen ja siihen tiukasti liittyvään globaaliin eriarvoisuuteen halutaan todella puuttua. COP7:ssä luotu Marrakeshin julistus ei välitä riittävän voimakasta viestiä ensi syksynä Johannesburgissa pidettävään Rio+10-kokoukseen. Erityisesti uusiutuviin energialähteisiin tulee panostaa voimakkaasti niin teollisuusmaissa kuin taloudellisesti vähemmän kehittyneimmissä maissa.

Suomen luonnonsuojeluliiton edustaja Jenni Kauppila raportoi paikan päältä: ”Olisi ollut suuri häpeä, jos sopimusta ei olisi saatu valmiiksi. Nyt kun alkuperäisiä tavoitteita paljon heikomman sopimuksen saannoista on sovittu, maiden on syytä ratifioida sopimus viivyttelemättä ja valmistautua päästövähennysten lisäämiseen sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tarvitaan paljon voimakkaampia toimia kuin mistä nyt on päätetty. Jatkossa erityisen tärkeätä on varmistaa sopimuksen avoimuus ja pyrkimys paastojen ja vähennysten oikeudenmukaiseen jakautumiseen.”

Lisätietoja:

Suomen luonnonsuojeluliitto
Jenni Kauppila (Marrakesh)
+358 50 5226241

Hanna Matinpuro (Helsinki)
+358 400488914

Maan ystävät ry.
Tuuli Lehtinen (Marrakesh)
+ 358 405882594