Ydinlaitokset alttiita terrorismille

IAEA kehottaa maailman valtioita sijoittamaan miljoonia dollareita lisää ydinlaitosten turvallisuuteen. Omaan budjettiinsa IAEA vaatii jopa 90 miljoonan dollarin vuosilisäystä, mikä vastaa noin 30 % kasvua.

IAEA:n johtajan Mohamed ElBaradein mielestä ydinturvallisuus on nyt yksi maailman tärkeimmistä asioista. ElBaradei myöntää, että IAEA:n vaatima turvallisuuden lisääminen tarkoittaa jyrkkää kulujen kasvua. Hänen mielestään vaadittavia toimenpiteitä tulee kuitenkin ajatella sijoituksena koko maailman turvallisuuteen ja vakuutuksena ydinterrorismia vastaan.

11. syyskuuta Yhdysvaltoihin kohdistuneen iskun jälkeen IAEA on arvioinut maailman ydinlaitosten turvallisuutta terrorismin näkökulmasta. Tutkimustensa perusteella järjestö pitää maailman ydinlaitosten turvallisuutta riittämättömänä. Ydinlaitosten kestävyys ja turvallisuustoimenpiteet vaihtelevat paljon maasta ja laitoksesta toiseen. IAEA:n mukaan ydinmateriaalin laiton kauppa on lisääntynyt huomattavasti, mikä todistaa, että ydinturvallisuustaso on liian heikkoa eri puolilla maailmaa. Erityisesti matala-aktiivisen ydinmateriaalin valvonta on monin paikoin karannut käsistä.

”Meidän täytyy nopeasti tunnistaa kaikkein haavoittuvimmat kohteet”, sanoi johtaja ElBaradei. ”Pitkällä tähtäimellä meidän tulee varmistaa, että jokaisessa maassa on otettu käyttöön tiukennetut turvallisuustoimenpiteet.” Hänen mukaansa myös ydinlaitosten rakentamisen standardeja tulee tarkistaa. ElBaradei on aikaisemmin myöntänyt, että ydinvoimaloita ei ole suunnittelu kestämään sellaisia iskuja, joita nähtiin 11. syyskuuta.

IAEA:n mukaan ydinterrorismin todennäköisin muoto on ”likainen pommi”, tavanomaiseen räjähteeseen perustuva ase, johon on lisätty radioaktiivisia aineita. Järjestö pitää myös ydinvoimaloihin kohdistuvia hyökkäyksiä mahdollisina.

IAEA on YK:n alainen autonominen järjestö. Se on maailman tärkein ydinenergiajärjestö ja sillä on 132 jäsenvaltiota. Suomi on ollut sen jäsen vuodesta 1958.

Lähde: Ydinvoima.net

Lisää aiheesta:

Likainen pommi:
How a dirty bomb works (USA Today)

IAEA (Press Release 30.11.):
IAEA Outlines Measures to Enhance Protection Against Nuclear Terrorism

IAEA (30.11.):
Summary of Report on Protection Against Nuclear Terrorism, presented to the IAEA Board of Governors on 30 November 2001

Reuters (3.12.):
Watchdog warns of inadequate nuclear security

Finacial Times (1.12.):
World nuclear security ”needs urgent upgrade”

Finacial Times/Aftenposten (30.11.):
Demand increased control of atomic safety

Washington Post (4.12.):
U.S. Fears Bin Laden Made Nuclear Strides

USA Today (28.11.):
The threat of nuclear terror is slim but real

IAEA (1.11.):
Calculating the New Global Nuclear Terrorism Threat

Reuters (2.11.):
Atom watchdog sees greater nuke terrorism risk