Ympäristöpalkinto Yleisradiolle ja Olli-Pekka Heinoselle

Dodon lehdistötiedotteessa palkinnon perusteeksi mainitaan Yleisradion ja liikenneministeriön sekava ja sisällyksetön linja digi-televisiohankkeessa. Uusien televisiovastaanottimien kauppa väheni kymmenellä prosentilla vuonna 2001, kun kansalaiset odottivat digi-tv-lähetysten alkamista.


Digi-tv on palkintotoimikunnan mukaan osoittautunut alkutaipaleillaan täydelliseksi flopiksi, jossa uusien kanavien määrä on korvannut sisällön ja teknologinen kehitys järjen käytön. Liikenneministeri Olli-Pekka Heinosen aikana hanketta valmisteltiin innoittuneesti ja verorahoja säästämättä ilman, että olisi pysähdytty miettimään, kuka ehtii katsoa kymmentä uutta kanavaa, kun entisissäkin olisi kehittämisen varaa.


Ympäristön kannalta hanke on kuitenkin ollut toistaiseksi pelkästään myönteinen, sillä televisiovastaanottimien kauppa on vähentynyt 25 000 kappaleella edellisvuodesta. Päästöt metallinjalostamoissa, elektroniikkatehtailla ja maantiekuljetuksissa sekä kuormitus ongelmajätelaitoksilla ovat laskeneet vastaavasti.


Pääsiäissaari-palkinnolla Dodo ry haluaa muistuttaa jokapäiväisen toimintamme vaikutuksista nykyisenä ympäristöpalkintojen ja -titteleiden aikana. Ympäristönsuojelu on yhteiskunnallisessa keskustelussa jatkuvasti esillä, mutta ympäristövaikutuksiltaan kaikkein vaikuttavimmat teot jäävät usein huomaamatta, koska niiden merkitys hautautuu muiden yhteiskunnallisten, taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten alle.


Lue lehdistötiedote >>