Kestävän kehityksen toimintaohjelma uhattuna

LEHDISTÖTIEDOTE 30.8.2002


JULKAISTAVISSA HETI


 


KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINTAOHJELMA UHATTUNA


Suomalaiset ympäristöjärjestöt ovat pettyneitä Johannesburgin huippukokouksen tähänastisiin tuloksiin. Toistaiseksi virallisissa neuvotteluissa on päästy yhteisymmärrykseen ainoastaan muutamista tärkeistä asioista, esimerkiksi naisten oikeudesta maanomistukseen sekä kemikaaleja ja kalastusta koskevista tavoitteista, ja niissäkin tulokset ovat usein vesitettyjä.


Sitä vastoin ympäristön kannalta haitallisten tukien poistamisesta, maataloustuista, uusiutuvien energiamuotojen edistämisestä tai yritysten yhteiskunnallisesta vastuusta ja tilivelvollisuudesta ei ole päästy sopuun. Myös tuotanto- ja kulutustapoja koskevan 10-vuotisohjelman sisältö on toistaiseksi auki.


Muita avoimia kohtia ovat vesi ja viemäröinti, luonnonvarojen kestävä käyttö, kumppanuusohjelmien pelisäännöt, köyhyyden poistoon tähtäävä solidaarisuusrahasto, Rion hyväksyttyjen periaatteiden status, hyvän hallinnon periaatteet, sosiaaliset ulottuvuudet, ihmisoikeudet, globaalit julkishyödykkeet (ilma, meret, kalakannat) sekä globalisaatio-, kauppa- ja rahoituskysymykset..


Erityisen hälyttävää on ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvien uusien tavoitteiden vesittyminen. Yhdysvaltain nihkeän asenteen vuoksi uusia päästötavoitteita ei ole voitu esittää. Jopa heikoinkin yritys lisätä uusiutuvien energialähteiden osuutta on torjuttu USA:n ja kehitysmaiden toimesta.


Ympäristöjärjestöjen mielestä on hämmästyttävää, että Riossa jo kertaalleen sovitut kestävän kehityksen periaatteet kyseenalaistetaan Johannesburgin neuvotteluissa. Uusien tavoitteiden ja välineiden hyväksyminen tältä pohjalta tuntuu lähes mahdottomalta.


Ympäristöjärjestöt vaativat kansainvälisen yhteisön vastuunottoa maapalloa uhkaavien ympäristöuhkien tunnustamiseksi. EU voisi omalta osaltaan auttaa talkoissa poistamalla ympäristön kannalta haitalliset tukiaiset sekä vientituet. Tukiaiset poistamalla voitaisiin edistää kehitysmaiden vaurastumista tehokkaammin kuin kehitysapua lisäämällä. Tukiaisten poisto on avainkysymys paitsi sovun saavuttamiseksi Johannesburgissa myös oman ympäristömme ja hyvinvointimme edistämiseksi.


Lisätietoja:


Aleksi Neuvonen, Dodo – tulevaisuuden elävä luonto ry – gsm: 050 534 4241


Jouni Nissinen, Luonto-Liitto ry – gsm: 040 828 1881


Anastasia Laitila, Maan ystävät ry – gsm: 050 331 5136


Eero Yrjö-Koskinen, Suomen luonnonsuojeluliitto ry – gsm: 050 347 8778


Jari Luukkonen, Suomen WWF – gsm: 040 585 0020