Norjan hallitus kielsi CO2:n upottamisen mereen

Norjalaisten, USA:laisten, japanilaisten, kanadalaisten ja australialaisten yhteisessä tutkimushankkeessa oli tarkoituksena upottaa mereen suuri määrä nestemäistä hiilidioksidia. Kaasuna ilmakehässä CO2 voimistaa kasvihuoneilmiötä ja yhdeksi kasvihuoneilmiötä hillitseväksi keinoksi on esitetty nestemäisen CO2:n upottamista meriin, mikä voisi vastaavasti vähentää ilmakehän CO2-pitoisuuksia.Suuren hiilidioksidimäärän mereen pumppaamisen seurauksia ekosysteemille ei kukaan osannut ennustaa. Norjan WWF:n mukaan pumppaus aiheuttaisi joka tapauksessa suurta haittaa meriluonnolle. Norjan WWF:n vastusti hanketta myös siksi, että sen mukaan suurten CO2-määrien upottaminen meriin ei ole kestävä tapa vähentää kasvihuoneilmiötä ja CO2-päästöjen hoitamiselle tulisi etsiä kestävämpi tie.Myös Greenpeace vastusti tutkimusta, se katsoi hankkeen olevan vastoin kansainvälisiä sopimuksia,joissa kielletään teollisuusjätteiden upottaminen meriin. Norjan ympäristöministerin, Boerge Brenden, lausunnossa todettiinkin hankkeen olevan kansainvälisten sopimusten vastainen ja että ympäristöministeriön piti siksi hylatä tutkimuksen lupahakemus.


Lähteet: YLE24 ja Planet Ark