Johannesburg: Johannesburg jäi kauas tavoitteistaan

Useimmat Suomen ja EU:n tavoitteista, kuten biodiversiteetin hupenemisen pysäyttäminen, luonnonvarojen vähenemisen kääntäminen laskuun ja uusiutuvien energiamuotojen edistäminen hyväksyttiin joko ilman määräaikaa tai sellaisella muotoilulla, joka ei velvoita maita riittävän konkreettisiin ja ripeisiin toimenpiteisiin. Ainoa torjuntavoitto saavutettiin kun kansainvälisten ympäristösopimusten asemaa koskevasta toimintaohjelman kohdasta poistettiin viittaus WTO-sääntöihin. Pahimmillaan viittaus olisi avannut mahdollisuuden nostaa kauppasopimukset ympäristösopimusten edelle.


Ympäristöjärjestöt arvostelevat kärkevästi Yhdysvaltoja ja G77-maita uusiutuvien energiamuotojen lisäämistavoitteen vesittämisestä. Jopa EU:n vaatimaton esitys, jonka mukaan uusiutuvien energiamuotojen osuus olisi nostettu 15 prosenttiin globaalilla tasolla, jäi hyväksymättä kehitysmaaryhmän nostettua saniteettikysymykset uusiutuvien edelle. G77-ryhmä sai käännytettyä USA:n saniteettiesityksen taakse lupaamalla tukensa uusiutuvien energiamuotojen lisäämisen torjumiseksi.


Ympäristöjärjestöjen mielestä tällainen menettely on kestämätöntä maapalloa uhkaavien ympäristöuhkien näkökulmasta. Neuvottelujen tulokset osoittavat, ettei kansainvälinen yhteisö ole vieläkään kypsä asennemuutokseen. Esimerkiksi tuotanto- ja kulutustapoja koskevassa 10-vuotisohjelmassa talouskasvun ja ympäristöhaittojen irtikytkentä vesitettiin lisäämällä toimintaohjelmaan sanat ”mahdollisuuksien mukaan” (where appropriate).


Ympäristöjärjestöjen mielestä Johannesburgin huippukokouksessa sovitut toimenpiteet eivät vastaa sille asetettuja odotuksia. Kokouksen tulokset osoittavat että lyhyen aikavälin kansalliset taloudelliset intressit asetetaan yhä globaalien ympäristökysymysten edelle. Juhlapuheiden ja todellisten sitoumusten välinen kuilu on yhä huomattava. Kansalaisjärjestöjen käsityksen mukaan ympäristöuhkia ei ratkaista tältä pohjalta.
Lisätietoja:


Aleksi Neuvonen, Dodo – tulevaisuuden elävä luonto ry – gsm: 050 534 4241


Jouni Nissinen, Luonto-Liitto ry – gsm: 040 828 1881


Anastasia Laitila, Maan ystävät ry – gsm: 050 331 5136Jari Luukkonen, Suomen WWF – gsm: 040 585 0020Eero Yrjö-Koskinen, Suomen luonnonsuojeluliitto ry – gsm: 050 347 8778