Dodos CV

Dodo rf grundades i juli 1995. Den egentliga offentliga frammarschen skedde i anslutning till en serie diskussionstillställningar under rubriken ”Tulevaisuuden ympäristöteot” i början av 1996. Efter det har aktivitetsformerna och också resultaten vuxit explosionsartat.

1695
Mauritius: De sista observationerna av dodofågeln (Raphus cucullatus).

1995
Den 17 juli, Helsingfors: Dodo – Framtidens levande natur rf grundas.

1996
Januari-februari, Helsingfors: Den fyrdelade föreläsningsserien ”Tulevaisuuden ympäristöteot”.

Mars, Helsingfors: Diskussionsgruppsverksamheten startar.

Augusti, Helsingfors: Dodo rf:s medlemstidning, Drontti, börjar utkomma.

Oktober, Helsingfors: Boken ”Tulevaisuuden ympäristöteot” ges ut.

November, Helsingfors: Diskussionsserien ”Syysunelmia”.

December, Helsingfors: Självständighetsfesten Maanifesti.

1997
Sommaren: Det nationella diskussionsgruppsforumet Dodona Combo grundas.

Hösten, Madagaskar: projektet Manombo för skydd av regnskogen startas.

Hösten: Den första produktkartläggningen Luomukori för naturenliga produkter offentliggörs.

December, Helsingfors: tillställningen AfterKyoto, temat är förhandlingarna i Kyoto om begränsandet av luftföroreningar.

1998
Februari, Helsingfors: Vindkraftsföretaget Lumituuli Oy grundas. Idén att starta företaget föddes i en diskussionsgrupp.

Februari, Åbo: Publiktillställningen Myrskyn merkit.

Mars, Helsingfors: Publiktillställningen Lopun illuusiö.

1999
Mars, Helsingfors: Det första Påskö-priset ges åt flygledningens fackförbund för strejken som uppfattas som en oavsiktligt miljögärning.

April, Lumijoki: Lumituuli Oy:s första vindkraftverk börjar producera ström för det riksomfattande elnätet.

Juni-september, Åbo, Esbo, Helsingfors: En serie tillställningar under namnet Tunne tropiikki.

December: Kaupunkilaiset Utopiat 1-6. Webbplatsen www.utopiat.com offentliggörs.

2000
Februari, Helsingfors: Tillställningen Kaupunkilaiset Utopiat 1: Utooppisia pistoja kaupunkilaisuuteen.

Februari, Helsingfors: Lumituuli Ab grundar energibesparingstjänsten Espa Oy.

Mars: Webbplatsen www.tropiikki.org offentliggörs.

April, Helsingfors: Tillställningen Kaupunkilaiset Utopiat 2: Helsingfors, St. Petersburg, Tallinn i Glaspalatset.

Maj, Helsingfors: Kaupunkilaiset Utopiat 3: Tillställningen Kylät kaupungissa i samband med Gumtäckts bykarneval.

Juli, Helsingfors: Dodo firar sin femårsfödelsedag med festseminarium och födelsedagsfest.

Juli, Helsingfors: Kaupunkilaiset Utopiat 4: Kaupunki kasvaa i Alpparken.

Oktober, Åbo: Päästöt puihin -tillställningen gällande energifrågor.

Oktober, Helsingfors: Kaupunkilaiset Utopiat 5: Tävlingen Miss Utopia i Glaspalatsets Café 9.

December, Helsingfors: Kaupunkilaiset Utopiat 5: Utopioita on i Helsingfors universitets stora festsal och Utopia-klubi vid SJ:s magasin.


2001


Januari: Dodos Stadsgrupp startar projektet Där livet kan slå rot,
som ingår i det av Kommunförbundet koordinerade forskningsprogrammet
Lyyli. Stadsgruppen försöker utreda hur en samtidigt människovänlig
och ekologiskt hållbar urban miljö kan åstadkommas.

Januari, Helsingfors: Tidernas första Dodo-morgonmål på Dodos kansli.

Mars, Åbo: Atomin ytimessä – Näkökulmia ydinvoimakeskusteluun i Åbos bokcafé.

Mars, Helsingfors: Vårens Energikampanjs startskott avfyras på Dodos kansli. Det centrala temat är kärnkraftsdiskussionen.

April, Helsingfors: Nätverket Valtavirta som Dodo är medlem i och som motarbetar grundandet av ett femte kärnkraftverk ordnar ett storevenemang mot kärnkraft på årsdagen för olyckan i Tchernobyl 26.4. Aktivitet från Senatstorget till Riksdagshuset.

April, Åbo: Valtavirtas evenemang Atomi-iloittelut på S-osis i Åbo Universitets studentkårs studenthus. Talare är bl.a. Janina Andersson och Oras Tynkkynen.

April, Helsingfors: Diskussionsgruppen Kirjallisuuden luontokäsitykset håller sitt första möte på Dodos kansli.

April-maj: Dodo uppmanar människor att hjälpa president Bush motverka klimatförändringen genom att bojkotta amerikanska produkter.

Maj, Helsingfors: Påsköpriset utdelas åt prionproteinet som orsakar BSE. Nokia får ett hedersomnämnande.

Maj, Åbo: Ytimestä eteenpäin – Mikä on suomalaisen energiapolitiikan tulevaisuus: paneldebatt, riksdagsledamöter från Åbo medverkar.

Maj, Helsingfors: Utvecklingssamarbetsprojektet Sinsibere – Naisten toimeentulomahdollisuuksien kehittäminen Malin maaseudulla lanseras.

Juni : Medlemstidningen Drontti utkommer i ny skepnad.

Juni, Helsingfors: Manombo kuvin ja kertomuksin – Stulna vaniljplantor, fotboll som hemligt vapen och andra berättelser från utvecklingssamarbetet i tropikerna.

Juli, Helsingfors: Projektet Kaupunkilaiset Utopiat ordnar den andra årliga Seaid-promenaden runt Helsingfors udde.

Juli, Helsingfors: Dodos sexårsfödelsedag

September, Tammerfors: Seminarie och aktivitetsweekend mot kärnkraft , som ordnas tillsammans med nätverket Valtavirtas medlemsorganisationer.

Den 10 september: Projektet Katastro.fi Networks lento.katastro.fi lanseras (utan att ana vad som händer följande dag i USA).

September, Helsingfors: Diskussionstillställningen Stadin rannat.

September, Viborg: Seminariet Ympäristöseminaari yhteistyössä tillsammans med Findlands naturskyddsförbund samt två ryska miljöorganisationer.

September-oktober, Helsingfors: Föreläsningsserien Johdatus nykyisiin ympäristökysymyksiin. Dodos egna experter presenterar aktuella synvinklar på miljöproblem i en fyrdelad serie.

Oktober, Tammerfors: Tammerfors stadsgrupp inleder sin verksamhet som en del av projektet Där livet kan slå rot.

Oktober: Dodo tar emot priset för hållbar utveckling av KESKO, samt återlämnar en del av summan i form av en vindkraftsaktie för att sporra till användning av miljövänlig energi.