Hyvä lumi- ja jäätilanne lupaavat onnistunutta kuutti-vuotta

Suomalaisen luonnonsuojelun symboliksi noussut saimaannorppa on maailman
uhanalaisin hyljelaji.
Kalastuksen ohella kevättalven pesimärauhan häirinnästä johtuvat
kuuttikuolemat ovat norppakantamme suurin uhka. Talviasuttavat kesämökit ja
kaikenlainen liikenne tärkeillä lisääntymisalueilla häiritsevät norpan
pesintää. Pesään kuolleiden kuuttien määrä on 1990-luvulla noussut.

Vaikka suomalaista norppaa eivät uhkaa lajin luontaiset viholliset kuten
miekkavalaat tai jääkarhut, on viime viikolla julistetun saimaannorpan
pesimärauhan kunnioittaminen paikallaan. Norpat synnyttävät helmikuussa ja
pesimärauha on ajankohtainen koko kevättalven. Mikäli norppaemo häiriintyy
ohikulkijoista, se johdattaa kuutin pesästään ”turvaan” jääkylmään järveen.
Usein toistuessaan tällainen häirintä johtaa siihen, että kuutin energia
menee elintärkeän rasvakudoksen kasvatuksen sijaan liikkeellä pysymiseen.

Miten sitten välttyä häiritsemästä vastasyntyneitä kuutteja emoineen?
Vaikka jokamiehenoikeuteen kuuluukin oikeus liikkua järvillä melko
rajattomasti, viisaat jäillä liikkujat rajaavat reittiensä ulkopuolelle
luotojen ja saarien ranta-alueet mahdollisuuksien mukaan. Erityisen
häiritsevää on pesimärannoilla pörräily moottorikelkalla. Liikkumista
voidaan ohjata liikkumarajoituksilla sekä vaikuttamalla rantojen
kaavoittamiseen.

Tänä vuonna eteläinenkin Saimaa on tiukasti jäässä ja lunta pitäisi piisata
lumipesän rakentamiseen. Mikäli norpat saavat pesintärauhan, voidaan
odottaa hyvää lisäystä tällä hetkellä 230-250 yksilössä pyörivään
norppakantaan. Turvallisimmilla vesillä aletaan olla vasta kun norppakanta
nousee 1970-luvun tasolle eli yli 400 eläimeen. Vaikka tänä talvena on
saatu nauttia pakkaskeleistä, tulevaisuuden suojeluhaasteisiin kuuluvat
ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat leudommat talvet.

Lisätietoja:
Nettiradio Mikael:
http://www.yle.fi/mikaeli/arkisto/tutkimus/norppia/index.htm
Saimaannorpan viiksekäs olemus on löytänyt tiensä jo usealle
verkkovideolle. Oheisten linkkien takana pääset tutustumaan Nettiradio
Mikaelin tuottamiin aineistoihin. Sivuilta löytyy videomateriaalia
mm. ”norppatohtori” Mervi Kunnasrannan tutkimuksista, radiolähettimen
asettamisesta norpan selkään sekä norppaemon elosta kuutin kanssa jään alla.

Saimaannorpan pesimärauhan julistus (WWF):
http://www.wwf.fi/tiedotteet/saimaannorpan_pesimarauha_2.html