YK:n ympäristöohjelma UNEP:in vuosikokous käynnissä

UNEP – GLOBAL YOUTH RETREATNoin 40 nuorisoedustajaa ympäri maailmaa valittiin hakemusten perusteella UNEP:in nuorisofoorumiin (Global Youth Retreat). Kulttuurienvälisen oppimisen lisäksi nuorisoedustus valmisteli oman viestinsä UNEP:in hallintoneuvostolle. Allekirjoittanut ei osallistunut GYR:iin, mutta haastatteli osallistuneita.Global Youth Retreat –ryhmän käsittelemiä aiheita ovat:


1) corporate responsibility and accountability


2) debt


3) fair trade / agricultural subsidies


4) consumption and production


5) long term strategy of UNEP for youth and children


6) education


7) NEPAD


8) evaluations mechanisms for donation assistance


9) empowerment of grassroots organizations / funding


10) environment and warNuorison osallistuminen päätöksentekoonViestissään nuorisoedustus tarjoaa asiantuntemustaan hallitusten ja YK:n käyttöön. Tämä mahdollistuisi, kun nuoret otettaisiin mukaan seka kansallisiin delegaatioihin etta omaksi edutuksekseen CSD:hen ja yleiskokoukseen. UNEP:n pitkän aikavälin strategiaan nuoret ehdottavat Tunza Trust Fundin toteuttamista ja nuoriso-osallistumisen rahoittamista verkosto- ja nuorisokomiteatuin sekä UNEP:in harjoittelija- ym. ohjelmin.Nuoret ehdottavat ruohonjuuritason hankkeiden, ennen kaikkea nuorisoaloitteiden, tukemista niin teknisella kuin taloudellisella tuella. Vastaavasti nuoret lupaavat luoda läpinäkyvät arviointimekanismit sekä hankekehitykselle että loppuraportoinnille.Nuoret vetoavat hallituksiin Johannesburgissa hyväksytään kestävien tuotanto- ja kulutustapojen 10-vuotisohjelman toimeenpanon toteuttamiseksi. Nuoret itse sitoutuvat tietoisuuden kasvattajiksi elämäntapamuutosten aikaansaamiseksi ja pyytävät hallituksilta taloudellisia ohjausmekanismeja / instrumentteja kestävään kulutukseen. Nuoret antavat täyden tukensa UNEP:n nuorisovaihto-ohjelmalle ja näkevät sen erinomaisena esimerkkinä kestävän kehityksen toiminnasta.Nuoret pyytävät hallituksilta mandaattia UNEP:lle kansainvalisen sitovan kehyksen luomiseksi vastuulliselle yritystoiminnalle. Erityisesti huomiota tulisi kiinnittää ympäristökysymyksiin, ihmisoikeuksiin ja työelamän saannoksiin. (WSSD Plan of Implementation, para 45).Köyhyys-, kehitys- ja ympäristökysymyksetMiljardi ihmistä kärsii perustarpeiden tyydyttämättömyydestä, joten on tarpeen luoda tehokkaita strategioita köyhyyden poistamiseksi. Global Youth Retreatin nuorisoedustus on sitä mieltä, että korkeasti velkaantuneiden köyhien maiden (HIPC) ja vähiten kehittyneiden maiden (LDC) velat tulisi peruuttaa vuoteen 2015 mennessä. Sen lisäksi köyhien maiden tuotteiden pääsyä kansainvälisille markkinoille tulisi edistää esimerkiksi tullien ja maararajoitusten poistamisella, olettaen että ympäristö- ja ihmisoikeussopimuksia noudatetaan.Nuoret antavat tukensa Afrikan kehitysaloite NEPAD:lle ja ehdottavat nuorisoyksikön perustamista NEPAD:in yhteyteen nuorisoaspektin huomioimiseksi päätöksenteossa. Niinikään nuoret vetoavat hallituksiin konfliktien ja ympäristökatastrofien ehkäisemiseksi kansainvälisten lakien avulla.Sami Kontola, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi