Punamullalle sovitteleva ympäristöministeri

Hallitusneuvotteluja käyneet keskusta, sdp ja rkp
pääsivät sopuun salkkujaosta maanantain pikkutunneilla. Rkp:n puheenjohtaja
valittiin ympäristöministeriksi lopullisesti puolueen eduskuntaryhmän
äänestyksen jälkeen maanantai-iltapäivällä.

Rkp:n ympäristöministerisalkku oli keskustan ja sdp.n kompromissiratkaisu.
Ministeriksi povattiin ensi alkuun Sdp:n Jouni Backmania, joka
hallitusneuvotteluissa veti muun muassa ympäristö- ja kaavoitusasioita
miettinyttä työryhmää. Keskusta ja sdp päätyivät rkp:n valintaan
pattitilanteessa, jossa kumpikaan puolue ei halunnut antaa toiselle
ympäristöministerin tehtäviä. Ympäristöministerille kuuluvat uudessa
hallituksessa myös asuntokysymykset. Aikaisemmin myös vihreät jäivät
vastaavassa tilanteessa hallitusneuvottelujen ulkopuolelle.

Rkp:n eduskuntaryhmä joutui äänestämään salkun jaosta. Puheenjohtaja
Jan-Erik Enestamin vastaehdokkaana oli uusmaalainen Cristina Gestrin.
Gestriniä kannattaneet halusivat 36-vuotiaan ympäristönsuojeluun,
metsänhoitoon ja Itämeren ekologiaan suuntautuneen maa- ja
metsätaloustieteiden maisterin mukana tuoda puolueeseen uutta verta.
Gestrin kuitenkin hävisi äänestyksen selvästi.

Uusi ympäristöministeri Enestam myöntää olevansa yleispoliitikko.
Eduskuntatyössä ja ministerinä taitavana sovittelijana ja neuvottelijana
tunnettu Enestam pitää kuitenkin yleispoliitikon leimaa jopa myönteisenä
tulevalle ympäristöministerille. Hänen tavoitteena on luoda yleisesti
hyväksyttyä ympäristöpolitiiikkaa. Molemmissa Lipposen hallituksissa
istuneelle Enestamille on jäänyt erityisesti mieleen huonosti valmisteltu
EU:n Natura- suojeluohjelma, jonka jälkiä on yhä ilmassa maanomistajien ja
suojelijoiden välillä. Ympäristöministeri Enestam sanoo edustavansa oman
terminsä mukaan kolmannen linjan ympäristöpolitiikkaa, jossa asiat
hoidetaan asiallisesti osapuolten kesken, tavoitteista tinkimättä.

Vähitellen Rkp:n johdosta väistyvä 56-vuotias Enestam on kotoisin pienestä
saaristoisesta Västänfjärdin kunnasta Varsinais-Suomesta. Häntä ja
puoluetta lähellä ympäristöasioista ovat Saaristomeren ja laajemmin
Itämeren ongelmat. Puolue on hallituspuolueena sitoutunut viime vuonna
sovittuun Itämeren suojeluohjelmaan. Puolueella on olemassa myös ohjelmasta
radikaalimpi versio, jossa panostettaisiin enemmän muun muassa
öljyntorjuntaa ja maatalouden ravinnepäästöjen vähentämiseen. Yleisesti
Enestam on valmis edistämään luonnon virkistyskäyttöä.

Rkp on puheenjohtajansa johdolla ennen eduskuntavaaleja ilmoittanut
tukevansa Etelä-Suomen metsien lisäsuojelua. Puolue kannattaa ensi alkuun
kuitenkin vapaaehtoisten keinojen kokeilemista Metso- suojeluohjelman
mukaisesti. Maanomistajille puolue vaatii oikeudenmukaista korvausta
suojelutoimista. Puolue allekirjoittaa tarpeen miettiä uudestaan tiukempia
keinoja, jos Metson toteutus ei vastaa tavoitteita.

Rkp pitää tarpeellisena lisätä uusiutuvan energia osuutta ja energian
säästöä. Myös luonnonvarojen käyttöä tulee puolueen mukaan tehostaa muun
muassa lisäämällä uusiokäyttöä ja kierrätystä.

Rkp on ollut katkeamatta eri hallituksissa parikymmentä vuotta.
Pääministeri Anneli Jäättenmäen hallitukseen puolue valittiin turvaamaan
heikohkoa enemmistöä tulevissa eduskuntaäänestyksissä. Ministeri Enestam on
ollut aikoinaan vuosikymmeniä sitten Pidä saaristo siistinä -kampanjan
vaikuttajahahmoja.


lisätietoja:
www.valtioneuvosto.fi