Kepi: Ö-mapp

Existerar det verkligen ett samförstånd om grundläggande värden beträffande det goda livet eller om behovet att värna om ekologisk hållbarhet i strikt mening?


”Ja, i princip”, är det självklara svaret. Men varför inte i praktiken? Därför att folk kan svara t.ex. ”Ja, i princip, men jag är inte beredd att själv avstå från något för att främja ekologisk hållbarhet”. ”Ja, i princip, men det är upp till varje individ själv att ta ansvar för sina medmänniskor eller miljön. Inget statligt förmynderi kan accepteras”. Man kan räkna upp en rad grundläggande värden, men det är möjligt att de lätt hamnar i konflikt med varandra, t.ex. varje individs självbestämmanderätt med behovet att med alla medel verka för att de övriga grundläggande värdena främjas.


Det kan tänkas att få individer (mer skeptiskt: ingen) har klart för sig hur de prioriterar de grundläggande värdena och väljer slumpmässigt mellan dem i konkreta situationer. Kan och bör då individernas självbestämmanderätt respekteras?