Generic Viagra dosage cats

Tehtävä:

Tutki ja vertaile joidenkin ostamiesi tai käyttämiesi tuotteiden elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia.

Teksti ja työohje:

Tuotteen elinkaarella tarkoitetaan tuotteen koko eliniän eri vaiheita. Elinkaari alkaa tuotteen raaka-aineiden hankinnasta ja päättyy jätteiden käsittelyyn saakka. Tuotteen elinkaaren jokaisessa vaiheessa tarvitaan energiaa ja kuljetuksia ja tuotetta valmistettaessa syntyy päästöjä maahan, veteen tai ilmaan. Elinkaarianalyysissä selvitetään juuri näiden vaikutuksia ympäristöön. Vertailemalla eri tuotteiden elinkaarivaikutuksia voidaan valita ympäristöä vähiten kuormittava vaihtoehto.

TÄHÄN TULEE KUVIO, MUTTEN SAA SITÄ TÄHÄN NETTISIVULLE.

Kuvio 1: Tuotteiden elinkaarivaikutusten jakautuminen.

 

Valitse tutkimuksesi kohteeksi joko yksi paljon käyttämäsi tuote tai kaksi samanlaista (keskenään saman asian ajavaa) tuotetta, joiden valmistustapa ja alkuperämaa poikkeavat toisistaan. Selvitä tuotteiden elinkaarten eri vaiheet ja tutki, mistä ja millaisia kasvihuonekaasupäästöjä niiden aikana syntyy. Tarkoitus ei ole etsiä tarkkoja numeroarvoja, vaan enemmin löytää tietoa millaisia päästöjä elinkaaren aikana syntyy ja miten ne ympäristöä kuormittavat. Mieti sitten, mitä vaikutusta on esimerkiksi tuotteen alkuperämaalla ja valmistustavalla, ja miten sinä voit vaikuttaa osto- tai kulutuspäätöksilläsi ympäristön kuormittamiseen.

Tässä muutama aihe-esimerkki:

  • Ranskasta Suomeen tuotu pullotettu lähdevesi ja oman keittiön vesijohtovesi
  • Appelsiinimehu ja mummon viinimarjamehu
  • Auto

 

Sivun lopusta löydät vinkkejä annettujen aiheiden taustamateriaalin etsimiseen sekä linkin oppaaseen, josta löydät myös lisätietoja elinkaariajattelusta. Alla on myös esitetty esimerkkinä erään tutun tuotteen elinkaaren aikaisia ilmastovaikutuksia.

 

Esimerkkitapaus: Puuvillainen t-paita

Puuvillaisen t-paidan elinkaaren aikana monenlaisia vaiheita, joiden aikana syntyy erilaisia ympäristövaikutuksia. Seuraavassa on lueteltu joitakin ilmastovaikutusten lähteitä t-paidan elinkaaren ajalta. Koska puuvillaa ei kasvateta Suomessa, t-paidan elinkaari alkaa ulkomailta.

1. Raaka-aineen hankinta:

Puuvillan kasvatus pellolla

·               Lannoitus: tarvitaan noin 1 kg kemikaaleja kohden 1kg puuvillaa

o       N2O

·               Sadonkorjuu: korjuukoneiden ja –laitteiden päästöt ilmaan ja polttoainetarve

o       energiantuotannon ja liikenteen päästöt CO2, CH4, muut hiilivedyt, N2O, NOx, CO

 

2. Kuljetukset:

Pellolta tehtaaseen

·               Polttoaineentarve, pakokaasupäästöt

o       energiantuotannon ja liikenteen päästöt CO2, CH4, muut hiilivedyt, N2O, NOx, CO

 

3. Valmistus:

Kehräys, kudonta, neulominen, ompelu, värjäys, viimeistely

·               Energiaa ja kemikaaleja

o       energiantuotannon ja liikenteen päästöt CO2, CH4, muut hiilivedyt, N2O, NOx, CO

 

4. Jakelu

Kuljetukset

·               Tehtaasta paikalliseen tukkuun

·               Tukusta ulkomaille

·               Lentokoneesta määränpäämaan tukkuun

·               Tukkuliikkeestä kauppaan

·               Kaupasta kotiin

·               Mahdolliset muut kuljetukset

o       energiantuotannon ja liikenteen päästöt CO2, CH4, muut hiilivedyt, N2O, NOx, CO

Pakkausmateriaalit (valmistukseen ja pakkaamisen energiantarve, jätteet)

·               Kuljetuksen aikana

·               Myynnissä

o       energiantuotannon ja liikenteen päästöt CO2, CH4, muut hiilivedyt, N2O, NOx, CO

 

5. Käyttö

Pesu, käyttökerrat, kierrätys

·               Energiaa ja vettä

o       energiatuotannon päästöt CO2, CH4, muut hiilivedyt, N2O, NOx, CO

Käyttökertojen määrä lisää tai vähentää, ja kierrätys lisää uuden tuotteen hankkimisen tarvetta = kuinka pian alkaa uuden t-paidan elinkaari ympäristövaikutuksineen

 

6. Jätteiden käsittely

Kuidun tai lankojen uusiokäyttö

·               Vähentää uuden raaka-aineen tuotantoa (elinkaaren alkupään rasitukset)

·               Kaatopaikalle päätyvän jätteen määrä vähenee

Kaatopaikka

·               Maatuminen kaatopaikalla hidasta kemikaaleista johtuen, hajoaa hitaasti hiilidioksidiksi ja todennäköisesti metaaniksi, joka on voimakas kasvihuonekaasu

  o       CO2, CH4

 

Lähde: http://www.tkukoulu.fi/~amjarvi/tekstiilitjaymparisto/tekstiilitjaymparisto.htm

Lähdevinkkejä

Valmiiksi annettuista aiheista löydät lisätietoa seuraavasti:

 

Näihin ja muihin aiheisiin löydät tukea myös Suomen Luonnonsuojeluliiton oppaasta:

Tulokset

 

Laadi tutkimuksesi pohjalta tuotteiden elinkaaria kuvaavat mind mapit (ideakartat, joissa tuotteen nimi on paperin keskellä ja sen ympärille rakentuvat ensin elinkaaren eri osat; esimerkiksi valmistus ja käyttö ja näiden ympärille edelleen jokaiseen osaan liittyvät ilmastovaikutukset). Mind mapit voi toteuttaa esimerkiksi kuvitettuina julisteina, joista kootaan näyttely luokan seinälle. Voitte myös tehdä sarjakuvan tai muun taideteoksen tuotteiden elinkaariseikkailuista.