ILMARI: Koulun ilmastovaikutukset

Miten koulussa vaikutetaan ilmastonmuutokseen?

Tehtävä

Ilmastonmuutosta edistäviä hiilidioksidipäästöjä syntyy etenkin energiantuotannosta ja liikenteestä. Myös kulutusvalinnat kytkeytyvät ilmastonmuutokseen monin eri tavoin. Koulussakin vaikutetaan osaltaan ilmastonmuutokseen. Selvittäkää koulun ilmastovaikutuksia haastattelemalla koulun opettajia, vahtimestaria, keittäjiä, huoltohenkilökuntaa, muita työntekijöitä ja oppilaita.

Tehtävänanto ja työohje

Keittiö: 

 • Onko tarjolla lähellä tuotettua, luomu- ja kasvisruokaä
 • Miten lajitellaan?

Lähellä ja luonnonmukaisesti tuotetut elintarvikkeet ja tuotteet kuluttavat tavanomaista tuotantoa vähemmän energiaa. Myös ruoan pakkaaminen ja jalostaminen lisäävät sen tuottamiseen kuluvaa energiaa. Riisinviljely ja karjankasvatus tuottavat metaanipäästöjä.

Biojätteen hajotessa kaatopaikoilla syntyy metaanipäästöjä. Ilmaston kannalta on parempi laittaa maatuva jäte kompostiin. Muutkin jätteet on parempi kierrättää.

Opettajat:

 • Miten kuljette koulumatkanne?
 • Kierrätetäänkö koulukirjojä
 • Kierrätetäänkö koulussa muita materiaalejä
 • Monistavatko opettajat yksi- vai kaksipuolisesti?

Materiaalien uudelleenkäyttö ja kierrätys säästävät energiaa.

Vahtimestari / huoltohenkilökunta:

 • Millä energiamuodolla tuotettua sähköä koulu ostaä
 • Mistä koulun lämpöenergia tulee?
 • Käytetäänkö koulussa energiansäästölamppujä
 • Käytetäänkö koulussa energiatehokkaita koneitä

Fossiilisilla polttoaineilla, kuten hiilellä, öljyllä tai maakaasulla tuotettu sähkö tuottaa moninkertaisesti enemmän hiilidioksidipäästöjä ilmaan kuin puu-, tuuli- tai aurinkoenergialla tuotettu sähkö. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto on ilmaston kannalta parempi vaihtoehto kuin rakennuksen lämmittäminen pelkällä sähköllä.

Energiatehokkaat lamput ja koneet säästävät energiaa. Ne siis kuluttavat vähemmän energiaa kuin tavanomaiset laitteet.

Oppilaat:

 • Miten kuljette koulumatkanne?
 • Poltatteko tupakkaä

Kävely tai pyöräily on ilmaston kannalta parhaita liikkumistapoja. Jos matka on pidempi, kannattaa käyttää julkisia kulkuneuvoja kuten bussia tai junaa, jotta matkan hiilidioksidipäästöt jäisivät mahdollisimman pieniksi. Joillakin paikkakunnilla julkista liikennettä ei valitettavasti ole tai se toimii huonosti, mikä tietysti vaikuttaa myös koulumatkoihin. Pohtikaa, voitaisiinko koulussa vaikuttaa julkisen liikenteen tai yhteiskuljetusten edistämiseen?

Tupakan tuottamisen takia maailmassa hävitetään vuodessa 200 000 hehtaaria metsää. Tupakan kuivaaminen vaatii paljon energiaa, joka tuotetaan kehitysmaissa yleensä polttamalla puuta. Metsät sitovat hiiltä, joten niiden hävittäminen tai polttaminen vapauttavat ilmaan paljon hiilidioksidia, mikä edistää ilmastonmuutosta.

 

Keskustelkaa haastattelujen jälkeen luokassa:

 • Mitä koulun ilmastoa lämmittävää vaikutusta voitaisiin pienentää?
 • Miten samoja asioita tehdään kotonä

Kirjoittakaa taululle asioita, joita koulu voisi tehdä päästöjen vähentämiseksi. Valitkaa sitten jokainen yksi asia ja tehkää parannusehdotuksesta yhdelle paperille kuvitettu toimenpide-ehdotus. Sopikaa opettajan kanssa töiden esille laittamisesta.

Lähdevinkkejä