ILMARI: Oman toiminnan vaikutukset

Miten paha kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttaja olet? Mitä voisit muuttaa toiminnassasi vähentääksesi aiheuttamiasi päästöjä?

Tehtävä

Seuraa toimintaasi päivän ajan ja mieti, millaisilla ratkaisuilla voisit vähentää päästöjäsi. Aloita pohtimalla, miten kotona ja koulussa käytetään energiaa ja miten se on tuotettu. Pohdi sitten liikkumistasi: miten paljon liikut bensaa tai dieseliä syövillä kulkuneuvoillä Mitä syöt? Kuinka paljon jätteitä syntyy päivän aikanä Käytä apunasi oheista Ilmaston ystävä vai pahin päästäjä -testiä tai netistä löytyviä laskureita. Katso laskuria käyttäessäsi, mittaako se hiilidioksidipäästöjäsi, kasvihuonekaasupäästöjäsi vai ekologista jalanjälkeäsi.

Taustaa

Suomalainen tuottamista kasvihuonekaasupäästöistä noin 65 % syntyy energian eli sähkön ja lämmön tuotannosta, liikenteestä tulee 18 % päästöistä ja maataloudesta noin 10 %. Sekä teollisuuden prosesseista että mätänevän jätteen tuottamasta metaanista syntyy molemmista noin 3 % tuottamistamme kasvihuonekaasupäästöistä.

(Tästä siis tulee piirakka, mutten saa sitä nyt tehtyä, kun ei ole Exceliä täällä kotona.)

Maailmanlaajuisesti teollisuusmaiden hiilidioksidipäästöt ovat huomattavasti korkeammat kuin kehitysmaiden. Suomen päästöjä lisää vielä pohjoinen sijainti, jonka takia joudumme käyttämään paljon energiaa lämmitykseen. Myös harva asutus ja pitkät välimatkat aiheuttavat päästöjä, kun yksityisautoilu on joillain alueilla lähes ainoa mahdollinen liikkumismuoto.

Kuitenkin suurin osa automatkoista tehdään Suomessakin taajamissa ja ne ovat mitaltaan alle viisi kilometriä. Polkupyörä, omat jalat tai ainakin joukkoliikenne olisivat noilla matkoilla huomattavasti yksityisautoilua viisaampia valintoja. Myös lämmitys olisi mahdollista hoitaa lähes täysin päästöttömästi uusiutuvilla energialähteillä eli tuuli-, puu- ja aurinkoenergiaa käyttämällä.

(Ja tähän sitten taulukko muutamien maiden päästöistä.)

Tee testi ja vertaa tuloksia muiden kanssa. Kuka on saanut eniten pisteitä? Mikä hänen toiminnastaan tekee erityisen ilmastoystävällistä? Tee sitten testi uudelleen ja yritä saada niin hyvä tulos kuin sinulle olisi mahdollista. Voisitko tulla pyörällä kouluun? Voisitko vähentää kokonaiskulutustasi? Voitaisiinko kotonasi siirtyä lämmittämään ympäristöystävällisemmin tai voisitteko ryhtyä ekosähkön ostajiksi? Kuinka hyvän tuloksen voisit siis saadä Keskustelkaa luokassa erilaisista keinoista kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen.

Jalanjälkilaskureita internetissä

  • tamperelaisille suunnattu laskuri, jota voi soveltaa myös muualla asuville suomalaisille: www.tampereenkaupunki.net/ekotallaaja/peli/
  • kanadalainen laskuri, joka ei suoraan sovellu Suomen oloihin, mutta jolla voit leikkiä ja huomata esimerkiksi liikkumisen ja kodin energiankäytön vaikutuksen kasvihuonekaasupäästöihisi: www.climcalc.net/
  • pohjoisamerikkalainen tarkka hiilidioksidipäästölaskuri, jonka käyttämiseen tarvitset tarkat pohjatiedot kuten kotisi vuotuisen sähkönkulutuksen kilowattitunteina: www.safeclimate.net/calculator/

 

Ilmaston ystävä vai pahin päästäjä -testi