ILMARI: projekti-ideoita kouluille

 

 

Yläasteille:

Lämpötila nousee, mikäs sen mukavampaä Tai ei ehkä sittenkään. Ilmastonmuutos on yksi maailman uhkaavimmista ympäristöongelmista. Sen seurauksena maapallon keskilämpötila nousee, äärimmäiset sääilmiöt lisääntyvät ja monien lajien – myös ihmisen – elinympäristöt muuttuvat. Meren pinnan nousu hukuttaa saarivaltioita ja valtaa asuttuja rannikoita, kuivat alueet kuivuvat entisestään ja sateisilla alueilla sademäärät lisääntyvät, tuhohyönteisten ja kasvitautien määrä lisääntyy. Ilmastonmuutoksen seurauksista tunnetaan vain osa ja varsinkin paikallisten seurauksien arvioiminen on vaikeaa. On myös mahdollista, että keskilämpötila Suomessa laskee ilmastonmuutoksen seurauksena.

Tässä kokonaisuudessa tarjottujen materiaalien avulla voit tutkia ja selvittää, mistä ilmastonmuutoksesta oikein on kysymys, mitä itse voit tehdä ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kuinka siitä voi kertoa muillekin.

Koulun ilmastovaikutukset
Selvitä millaisilla valinnoilla koulussa vaikutetaan ilmastonmuutoksen etenemiseen. Miten koulussa voidaan vähentää päästöjä? Mistä koulun sähkö- ja lämpöenergia tulee? Mitä polttoaineita on käytetty niiden tuottamiseen? Mitä polttoaineita käyttämällä syntyisi vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä? Miten henkilökunta ja oppilaat taittavat koulumatkansä Millaista ruokaa koulussa syödään?

Teemapäivä ilmastonmuutoksesta
Järjestä koululla teemapäivä ilmastonmuutoksesta. Mikä ilmastonmuutos on? Mistä se johtuu? Tehkää esimerkiksi julistenäyttely, pitäkää aamunavaus, kutsukaa paikalle asiantuntija kertomaan ilmastonmuutoksesta.

Oman toiminnan vaikutukset
Oheisen testin avulla voit seurata ilmastovaikutuksiasi. Miten kotona ja koulussa käytetään energiaa ja miten se on tuotettu? Miten paljon liikut bensaa tai dieseliä syövillä kulkuneuvoillä Mitä syöt? Kuinka paljon jätteitä syntyy päivän aikanä

Tuotteiden elinkaarivaikutukset
Pohdi joidenkin usein ostamiesi tai käyttämiesi tuotteiden elinkaaren aikana syntyneitä kasvihuonekaasupäästöjä. Mitä vaikutusta on tuotteen alkuperämaalla ja valmistustavallä Tee jostain tuotteesta mind map, josta näkyvät tuotteen ilmastovaikutukset mahdollisimman laajasti. Kootkaa eri tuotteiden mind mapeista näyttely luokan seinälle.

Vihreä sähkö
Käy tutustumassa Vaihda virtaa! – vihreän sähkön edistämiskampanjaan www-sivuihin www.vaihdavirtaa.net. Selvitä miksi tuulisähkö ja Norppasähkö ovat ilmaston kannalta parempia vaihtoehtojä Selvitä kotisi, koulusi tai jonkun yrityksen sähkölaskun suuruus ja laske kuinka paljon enemmän tai vähemmän halvin tuulisähkön ja halvin Norppasähkön toimittaja veloittaisi kulutetusta sähköstä? Paljonko hintaero on prosenteissa suurempi? Selvitä miten nykyinen sähköntoimittaja tekee sähkönsä ja tuntuuko sinusta itsestäsi mahdollisesti kalliimpi hinta kohtuuttomalta, jos otat huomioon vaikutukset ilmastolle ja ympäristölle? Töpselissä menevä tuulisähkö on samanlaista kuin muullakin tavalla tuotettu sähkö. Osaatko selittää miten tuulisähkön ostajana pystyt kuitenkin vaikuttamaan tuulisähkön yleistymiseen? Keksi joku vertauskuva!

Lukioille:

Ilmastonmuutoksella tarkoitetaan ihmisen aiheuttamaa kasvihuonekaasupitoisuuksien lisääntymistä ilmakehässä. Sen seurauksena kasvihuoneilmiö voimistuu, maapallon keskilämpötila nousee, äärimmäiset sääilmiöt lisääntyvät ja monien lajien – myös ihmisen – elinympäristöt muuttuvat. Meren pinnan nousu hukuttaa saarivaltioita ja valtaa asuttuja rannikoita, kuivat alueet kuivuvat entisestään ja sateisilla alueilla sademäärät lisääntyvät, tuhohyönteisten ja kasvitautien määrä lisääntyy. Ilmastonmuutoksen seurauksista tunnetaan vain osa ja varsinkin paikallisten seurauksien arvioiminen on vaikeaa. On myös mahdollista, että keskilämpötila Suomessa laskee ilmastonmuutoksen seurauksena.

Tässä kokonaisuudessa tarjottujen materiaalien avulla voit tutkia ja selvittää, mistä ilmastonmuutoksesta on kysymys, mitä itse voit tehdä ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kuinka siitä voi kertoa muillekin.

Oman toiminnan vaikutukset
Oheisen testin avulla voit seurata ilmastovaikutuksiasi. Miten kotona ja koulussa käytetään energiaa ja miten se on tuotettu? Miten paljon liikut bensaa tai dieseliä syövillä kulkuneuvoillä Mitä syöt? Kuinka paljon jätteitä syntyy päivän aikanä

Aikamme haasteet: globalisaatio ja ilmastonmuutos
Selvitä, miten globalisaatio ja ilmastonmuutos liittyvät toisiinsa. Millä tavoin globalisaatio vauhdittaa ilmastonmuutosta ja miten se voi auttaa torjumaan sitä? Entä miten ilmastonmuutos kenties vaikuttaa globalisaatioon? Tee kaavio globalisaation ja ilmastonmuutoksen yhteyksistä ja kirjoita kirje kauppa- ja kehitysministerille!

Tutkielma tai artkkeli ilmastonmuutoksesta
Syvennä ilmastotietojasi! Perehdy johonkin ilmaston osa-alueeseen ja kirjoita siitä artikkeli, mielipidekirjoitus tai tee tutkielma.

Kehitysmaat ja ilmastonmuutos
Valitse jokin kehitysmaa ja teollisuusmaa ja vertaile niihin kohdistuvia ilmastonmuutoksen seurauksia. Miten seuraukset jakautuvat? Mitä voisi tehdä seurausten lieventämiseksi? Selvitä, miksi kehitysmaiden asukkaat tuottavat vain murto-osan keskivertosuomalaisen päästöistä. Onko oikein, että me suomalaiset saamme muuttaa yhteistä ilmastoamme enemmän kuin vaikkapa intialaiset?

Paikallisen sähkölaitoksen energiantuotanto
Selvitä, miten paikallinen sähkölaitoksesi tuottaa energiaa. Kuinka paljon se tuottaa ilmastoa lämmittäviä päästöjä? Miten niitä voisi vähentää? Kysy, miten sähkölaitos kertoo asiakkaille energiantuotannon ympäristövaikutuksista. Onko sähkölaskussa päästö- ja ympäristöseloste?