Stadsplanering

Projektet Ekologisk urbanisering av Helsingfors genomförs som bäst som en fortsättning på och lokal tillämpning av projektet Där livet kan slå rot.


Projektet Där livet kan slå rot förverkligades huvudsakligen under år 2001. Rapporten (på finska) har utkommit och kan beställas från kommunikationsministeriet (tfn 09-16 002 eller 09-57 812) eller avhämtas på Dodos kansli i Kronohagen i Helsingors, Estnäsgatan 5 (enligt överenskommelse eller under jouren torsdagar kl. 14-16).


För ytterligare information om Dodos stadsplaneringsprojekt, se den finska sidan.


Kontaktperson:


Inari Penttilä
inari.penttila [at] dodo.org
tfn 044-344 51 11