YK: Rikkaat valtiot lisäävät kasvihuonepäästöjään

Päästömäärien ennustetaan nousevan kansainvälisistä rajoitustoimenpiteistä huolimatta. 1990-luvulla päästöjen kasvu lähes pysähtyi.

YK:n ilmastonmuutoskonventin pääsihteerin Joke Waller-Huntin mukaan kansakuntien tulisi lisätä ilmastoystävällisten teknologioiden kehittelyä sekä taivuttaa yritykset, paikallisviranomaiset ja kansalaiset vähentämään hiilidioksidi- ja muita kasvihuonekaasujen päästöjä.

Raportin mukaan Länsi-Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Japanin kasvihuonekaasupäästöt lisääntyvät todennäköisesti 17 prosentilla vuosina 2000 -2010.
Päästöt tullevat lisääntymään myös entisen itäblokin maissa. 1990-luvulla näiden maiden päästöt vähenivät 37 %:lla, mikä aiheutti teollisuusmaiden kokonaispäästöjen vähenemisen 3 %:lla. Teollisuusmaat, joiden osuus maailman väestöstä on 20 %, vastaavat 60 prosentista vuosittaisista hiilidioksidipäästöistä.

Raportin mukaan vuonna 1997 laadittu Kioton pöytäkirja on kuitenkin muuttamassa ilmastopolitiikkaa. Sen tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vuoteen 2012 mennessä 5,2 %:lla vuoden 1990 tasosta. Yhdysvallat, maailman suurin ilmansaastuttaja, ei ole ratifioinut sopimusta.

Kioton pöytäkirja astuu voimaan, kun sen on ratifioinut vähintään 55 valtiota, jotka edustavat vähintään 55:tä prosenttia vuoden 1990 teollisuusmaiden päästöistä. Venäjän odotetaan ratifioivan sopimus tänä vuonna; tällöin saavutettaisiin 60 %:n taso.

Lähde: Planet Ark