Liikennemäärät kasvaneet taloutta nopeammin Suomessa

Vuonna 2002 Suomen liikennemäärät kasvoivat taloutta nopeammin. Liikenteen kasvu keskittyy Suomessa, toisin kuin useimmissa muissa EU-maissa, erityisesti henkilöliikenteeseen. Henkilöliikenteestä suurimman osan muodostavat vapaa-ajan matkat, noin 55 prosentilla ajokilometreistä. Työ- ja opiskelumatkat muodostavat henkilöliikenteestä noin 20, ja ostos- ja asiontimatkat noin 10 prosenttia ajokilometreistä.


Liikenteen hiilidioksidipäästöt muodostavat noin 20 prosenttia Suomen hiilidioksidipäästöistä. Ilman lisätoimenpiteitä päästöjen arvellaan nousevan vielä lähes 10 prosenttia vuoteen 2020-2025 mennessä. Liikenteen hiilidioksidipäästöt eivät olekaan missään vaiheessa vähentyneet, vaan kasvavat edelleen. Vuoden 2002 hiilidioksidipäästöt olivat 113 tuhatta tonnia, vuoden 2001 110 tuhatta tonnia, ja vuoden 2000 108 tuhatta tonnia.


Tavoitteena on pysäyttää päästöjen kasvu liikennetarvetta vähentämällä, mm. yhdyskuntarakennetta tiivistämällä ja kulkumuotojakaumaa muuttaen. Myös ajoneuvojen päästörajoja tiukennetaan edelleen. Tieliikenteen muiden päästöjen (hiilimonoksidi, hiilivedyt, typenoksidit ja hiukkaspäästöt) arvellaan laskevan näiden toimenpiteiden avulla alle puoleen nykyisestä vuoteen 2010 mennessä; vuosittaisten hiilidioksidipäästöjen sen sijaan arvellaan kasvavan edellisen vuoden 113 tuhannesta tonnista vuoteen 2010 mennessä 114 tuhanteen tonniin.


Lähde: Luonnonvarat ja ympäristö 2003, Tilastokeskus