Dodo HYY:n toimintakertomus 2003

Dodo HYY:llä on toiminnassaan lähtökohtanaan periaate, että toimintaa ei synny ilman keskustelua. Tutustuminen ympäristötoimintaan ja -ajatteluun aloitetaan usein keskustelupiireissä, joihin osallistuvilla ei ole velvoitetta muuhun toimintaan. Usein niistä muodostuu asiansa hyvin tuntevia työryhmiä, jotka keskustelun lisäksi toteuttavat konkreettisia hankkeita. 


Dodo HYY:n toiminta sivusi vuonna 2003 monia ajankohtaisia ympäristönsuojelun kysymyksiä: kestävää energiataloutta, kaupunkirakennetta sekä kulutuskysymyksiä. Globaaleihin ongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen ja trooppisten metsien tuhoutumiseen, pyrittiin löytämään näkökulmia, jotka auttavat ymmärtämään niiden yhteyksiä suomalaiseen arkielämään.


Vuonna 2003 Dodo HYY järjesti ylioppilaille ja muille kiinnostuneille keskustelu­piiritoimintaa yhteistyössä Dodo ry:n kanssa. Vuoden 2003 aikana toimivat ainakin seuraavat keskusteluryhmät: Globo-, Sinsibere-, kaupunkisuunnittelu-, environmental discussion-,  ympäristöteologia-, vegaaniruoka- sekä kirjallisuuden luontokäsitykset. Keskustelupiirit toimivat tapauksesta riippuen piirin jäsenten kodeissa, kahviloissa tai Dodo ry:n toimistolla.


DODO HYY:SSÄ VUONNA 2003 TAPAHTUNUTTA:


Dodo HYY:n vuoden 2003 toimikausi alkoi sääntömääräisellä vuosikokouksella 3. helmikuuta 2003, jossa mm. valittiin vuoden 2003 hallitus. Hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Tapio Luoma-Aho ja rahastonhoitajaksi Johanna Helmivirta. Hallituksen jäseneksi valittiin Kirsi Palmu ja Sasa Tkalcan. Arto Koivu aloitti toimensa sihteerinä.


Lauantaina 22.3 pidettiin Dodon jaostopäivän yhteydessä ”Tampere”-teemaiset bileet dodolaisille VR:n makasiineilla sijaitsevassa Magito-studiossa. Jaostopäivän puhujina mm. SYL:n puheenjohtaja Tommi Laitio


Huhtikuussa 25.-27.4 oli vuoden 2003 ensimmäiset Dodo ry:n org-päivät, jossa Dodo HYY:llä myös oli edustus. Org-päivät pidettiin Keuruun ekokylässä.


Mahdollisuuksien torilla 17.-18.5 esiteltiin myös Dodo HYY:n toimintaa Maailma kylässä- festivaaleilla Helsingin rautatientorilla.


Kevätkautemme päätti keskustelutilaisuus sodasta ympäristöongelmana. Nelisenkymmentä ihmistä kokoontui maanantaina 26.5.03 yliopistolle kuulemaan Terhi Mäkysen, Pekka Visurin ja Pekka Haaviston alustuksia ja keskustelemaan aiheesta. Keskustelutilaisuuden jälkeen aihetta ruodittiin vielä pitkään kaikille avoimilla jatkoilla Cafe Engelissä


Heinäkuussa Dodo HYY onnitteli kahdeksan vuotta täyttävää Dodo ry:tä Suomenlinnassa pidetyissä juhlissa.


Dodo HYY oli esillä myös Helsingin yliopiston avajaiskarnevaaleissa 10.9  (esittelyständi).  Syyskuun 21. päivä Dodo HYY järjesti toimistolla sunnuntaibrunssin, jossa nautittiin ruoan lisäksi keveästä ajankohtaisesta keskustelusta. Tilaisuus oli jatkoa edellisen päivän Dodo-esittelylle, jossa myös Dodo HYYstä kiinnostuneet kuulivat enemmän järjestön toiminnasta.


Keskiviikkona 24.9 mietittiin jatkoa Dodo HYYn ja Elävä Maa ry:n aikoinaan aloittamalle yhteisprojekti Luomukorille.


Lokakuun 24.-26. järjestettiin Dodo ry:n viikonlopun mittaiset ORG-päivät Sipoon Talosaaressa, johon tilaisuuteen myös Dodo HYY:n jäseniä osallistui. Viikonlopun teemat olivat järjestön toimintatavat sekä uuden kehitysjaoston toiminta. 28.10 pidettiin Vanhalla Ylioppilastalolla Helsingin ”Dodo Road Show” – keskustelutilaisuus teemalla ”Vesi”.


10.12 pidettiin Dodon ja Dodo HYY:n pikkujoulut Kepan tiloissa teemalla ”kansainvälisyys Dodossa”.


Syksyllä 2003 järjestimme myös Energiaa – keskustelusarjan ilmasto- ja energiakysymyksistä yhdessä Dodo –Tulevaisuuden elävä luonto ry:n ja Vihreä Sivistys- ja Opintokeskus ViSiOn kanssa.


Keskustelusarjan jokainen ilta aloitettiin puolituntisella asiantuntija-alustuksella ja sen jälkeen jatkettiin yhteisellä keskustelulla energiasta ja ilmastosta. Ideana oli, että asiantuntemus ja kiinnostus kohtaavat. Tilaisuudet pidettiin Uudella ylioppilastalolla Mannerheim-salissa.


ma 15.9. Ilmastonmuutoksen luonnontieteelliset perusteet, Theo Kurten  
Ilmastonmuutoksen seurauksena lämpötila nousee, myrskyt lisääntyvät ja luonnon monimuotoisuus vähenee. Mikä aiheuttaa ilmastonmuutoksen ja millainen on energiantuotannon rooli?
 
ti 30.9. Energiantuotanto ja -kulutus maailmassa nyt, Sami Wilkman 
Miten energiaa tuotetaan ja kulutetaan tällä hetkellä? Missä käytetään eniten hiiltä, missä tuultä
 
ti 14.10. Uusiutuvien energiatuotantotapojen skenaariot maailmassa ja Euroopassa, Peter Lund
Mitä uusia/uusiutuvia energiantuotantotapoja voidaan ottaa käyttöön tulevaisuudessä Mitä asioita on hyvä huomioida tulevaisuuden energiantuotannossä Miten alueelliset olot on otettava huomioon? Missä vaiheessa ollaan nyt? Miten nykyisiä uusiutuvia energiantuotantotapoja voidaan edelleen kehittää ja lisätä niiden käyttöä?
 
ti 28.10. Kehitysmaat ja energiakysymykset, Arjo Heinsola
Globaali näkökulma maailman ihmisten enemmistön energiaratkaisuihin yhteisen ilmastomme kannalta. Voivatko kehitysmaat valita kestävän energiainfrastruktuurin? Miten sovittaa yhteen köyhyyden poistaminen ja uusiutumattomien energianlähteiden kulutuksen hillitseminen?
 
ti 11.11. Energiaratkaisujen taloudelliset vaikutukset, Heikki Kemppi
Puun energiakäytön lisääminen luo työpaikkoja erityisesti harvaan asutuilla seuduilla, energian hinta vaikuttaa teollisuuden kilpailuedellytyksiin ja energiansäästö on edullisin energiainvestointi. Millaisia kokonaistaloudellisia vaikutuksia Suomen energiaratkaisuilla on?
 
to 27.11. Ilmastopolitiikka energiavalintojen ohjaajana, Simo Kyllönen 
Ilmastopolitiikka on kokonaisuus kansallisista ja kansainvälisistä keinoista. Kuinka nämä keinot valitaan ja millaisia vaihtoehtoja eri maat ovat valinneet?  Millaisella politiikalla energiavalintoihin voidaan puuttua tehokkaasti? 


ti 9.12. Kestävä elämäntapa, Michael Lettenmeier
Syksyn keskustelut yhteen kokoava tapaaminen, jossa keskustellaan yksilön oman toiminnan vaikutuksista ilmastonmuutokseen. Miten voimme muuttaa omaa toimintaamme? Entä miten yksilöiden toimintaan kannattaisi yleensä tässä asiassa pyrkiä vaikuttamaan?
Keskustelusarjan aikana tehtiin myös tutustumiskäynti Helsingin energian Salmisaaren voimalaan.


Vuonna 2003 Dodo HYY osallistui Dodo Ry:n Sinsibere- kehitysyhteistyöprojektin tukemiseen viimeistelemällä ja myymällä Malissa käsinmaalattuja joulukortteja talkootyönä. Dodo HYY:n hallitus tuki myös Dodo ry:n Manombo- kehitysyhteistyöhanketta Madagaskarilla lähettämällä projektikylien kouluille paperia, kyniä ja t-paitoja, jotka hallituksen jäsen Johanna Helmivirta vei mukanaan vieraillessaan Manombossa touko-kesäkuussa


Dodo HYY:n vuonna 2003 tukemia hankkeita:


Kehitysyhteistyöhanke Sinsibere pyrkii parantamaan naisten toimeentulomahdollisuuksia Malissa. Hankkeen tavoitteena on ehkäistä aavikoitumista vähentämällä polttopuun hakkaamista herkillä Saharan reuna-alueilla ja antaa suomalaisille mahdollisuus tutustua länsiafrikkalaiseen elämäntapaan ja kulttuuriin.


Kehitysyhteistyöhanke Manombossa pyritään takaamaan Madagaskarin harvinaisten alamaan sademetsien monimuotoisuus ja luonnonmetsien säilyminen edistämällä järkevää metsänhoitoa ja kestävää metsätaloutta kohdealueen kylissä.
Ilmasto- ja energiakampanja lisää ihmisten mahdollisuuksia ymmärtää arkipäiväisten ja yhteiskunnallisten valintojen merkitystä ilmastonmuutoksen voimistumisessa.