Kopi: Yhteenveto 7

Kaupunginosan arviointi kaupunkimaisuuden toteutumisen perusteella:
Urbaani suunnittelu ei ole onnistuneen suunnittelun yleisohje, mutta Helsingissä on vahvoja perusteita suunnitteluperiaatteen soveltamiselle. Urbaanin suunnittelun käsite sinänsä on kuitenkin hieman harhaanjohtava. Lisää …


Opintopiirissä olemme painottaneet urbaanin suunnittelun merkitystä ekologisuuden ja sosiaalisen vuorovaikutuksen yhdistämiskeinona. Tietyn alueen kaikkia hyviä piirteitä ei kuitenkaan kannataa liittää yksinomaan urbaaniuteen.


Tärkeä kysymys on sen erittely, miten materiaalit ja arkkitehtoninen tyyli itsenäisinä tekijöinä vaikuttavat Pikku-Huopalahden ilmeeseen asemakaavassa säädetyn korttelirakenteen, rakennusten korkeuden ja niiden sijoittelun (jopa värin!) lisäksi.


Entä asemakaavallinen sommittelu ja alueen ”henki” – postmodernismin edut ja haitat? (Vaikka Pikku-Huopalahden suunnittelijan kädenjälki näkyy yhtä vahvana kuin Eliel Saarisen voitaisiin kuvitella näkyneen toteutuneessa Munkkiniemi-Haaga -suunnitelmassa, jopa Pikku-Huopalahden massiivisimmat kohdat saattavat antaa vähemmän totalitaarisen vaikutelman ”irrationaalisen” vaihtelevuutensa ansiosta.)


Mitkä tekniset, yhteiskunnalliset ja kulttuuriset seikat vaikuttavat Pikku-Huopalahden ”idean” (sen hengen) toteutumiseen?


Jos haluatte, voitte kirjoittaa omat muistiinpanonne ensin, mutta klikkaamalla tästä voi tarkistaa, mistä kävelyn aikana (mm.) keskusteltiin.<< Takaisin kopin ohjelmaan