Vapaan jakelun mahdollistavat tekijänoikeuslisenssit auttavat kansalaisjärjestöjen tiedotusta

Dodon kuvapankkiprojekti on yksi ensimmäisistä suomenkielisen Creative Commons -lisenssin pilottiprojekteista.

Lehdistötiedote 24.5.2004, lyhennetty versio

Creative Commons sekä TKK:n ja Helsingin yliopiston yhteinen Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT julkaisevat 24.5.2004 viralliset suomenkieliset tekijänoikeuslisenssit, joiden avulla tekijä voi määritellä teoksensa käyttö- ja jakeluehdot.

Tekijänoikeuslisenssit antavat tekijöille mahdollisuuden ilmoittaa maailmalle, että heidän teostansa saa vapaasti kopioida ja käyttää tekijän määrittelemillä ehdoilla. Järjestelmä tarjoaa Internet-palvelun, jossa tekijä voi helposti valita lisenssiehdot, joilla teosta saa jakaa. Suomenkieliset käyttäjät voivat nyt tehdä valintansa suomeksi, koska sivusto tunnistaa käyttäjän selaimen kielisäädöt.

Lisensseillä tekijät voivat täsmentää, että vain osa teoksen oikeuksista pidätetään. Nämä ilmaiset lisen-sointiapuvälineet mahdollistavat teosten anteliaan jakamisen tiukan tekijänoikeuden ja tekijänoikeu-desta vapaiden teosten välimaastossa.

Kulttuurin jakamisen tulisi olla vapaata

Creative Commons on järjestö, jonka tavoitteena on edistää teosten laillista jakamista ja uudelleen-käyttämistä Internetin avustuksella. Creative Commons ja sen suomalainen kumppani Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT julkaisevat viralliset suomenkieliset lisenssit 24.5.2004

”Suomalaisten lisenssien julkaiseminen on suuri askel Creative Commons hankkeelle ja maailman-laajuiselle kulttuurin vapautta korostavalle liikkeelle”, toteaa Lawrence Lessig, Creative Commonsin toimitusjohtaja ja Stanfordin yliopiston oikeustieteen professori. ”Tahdon kiittää tietotekniikan tutki-muslaitos HIITiä sekä lakimiehiä Herkko Hietasta ja Jukka Kemppistä ja muita lakimiehiä, joiden omistautuminen asialle mahdollisti hankkeen.”

Lähes jokainen tuottaa tekijänoikeuden suojaamaa materiaalia 

Suomi on jo kauan toiminut tietotekniikan suunnannäyttäjänä, jossa ymmärretään tiedonjakamisesta syntyvät hyödyt. Lisenssit mahdollistavat teosten vapaan jakamisen tekijöiden määräämillä ehdoilla Internetissä sekä vastaavan yhteistyön, johon Linux-yhteisöissä on totuttu”, sanoo oikeustieteen kandidaatti ja Suomen Creative Commons hankkeen vetäjä Herkko Hietanen.

”Olemme saavuttaneet pisteen, jossa lähes jokainen meistä jokapäiväisessä elämässä tuottaa tekijän-oikeuden suojaamaa materiaalia. Kännykkäkamerat, tietokoneet ja henkilökohtaiset kotisivut ovat vain osa siitä sisällöstä, jota tekijänoikeus koskee. Tekijänoikeuslaki ei sellaisenaan palvele normaalien ihmisten jokapäiväistä käyttöä. Creative Commons muuttaa tämän tilanteen. Tarkoituksenamme on esitellä syksyllä alusta, jolla ihmiset voivat kehittää ja jakaa kännykkäpelejä yhdessä”, kommentoi HIITin tutkimusjohtaja professori Martti Mäntylä.

Lisätietoja:
Creative Commons Suomi
Herkko Hietanen Creative Commons Finland
Helsinki Institute for Information Technology
High Tech Center, Building C, 5th floor
Tammasaarenkatu 3, Helsinki, Finland
Mail address: HIIT, P.O. Box 9800, FIN-02015 HUT, Finland
Tel. +358 50 384 1634
Fax +358-9-694-9768
herkko.hietanen [at] hiit.fi

Lisenssisivu suomeksi

Kansainvälisestä iCommons hankkeesta löytyy lisätietoa

Suomenkieliset Creative Commons sivut


Kansalaisjärjestöjen kuvapankki-projekti

 

Kansalaisjärjestöjen kuvapankki on hanke, joka tarjoaa toimitettua, ajankohtaista ja dokumentaarista kuva-aineistoa erityisesti ei-kaupallisten järjestöjen käyttöön. Hanke saa rahoitusta ulkoministeriön tiedotustukivaroista. Kuvapankin on käynnistänyt Dodo – Tulevaisuuden elävä luonto ry ja siinä ovat mukana muun muassa Luonto-Liitto ry, Natur och Miljö rf ja Maan ystävät ry sekä useita pienempiä ympäristö-, kehitysyhteistyö- ja ihmisoikeuskysymysten parissa toimivia järjestöjä. Kuvapankin avulla pienetkin järjestöt saavat käyttöönsä kuvia ajankohtaisista tapahtumista ympäri maailmaa ja näin voivat tehostaa tiedotustaan. Creative Commons -lisenssit palvelevat kuvapankin tavoitteita, sillä ne mahdol-listavat kuvien jakamisen Internetissä ei-kaupalliseen käyttöön.