YK-järjestö huomioi yhdyskuntien ilmastovaikutukset

YK:n asumis- ja yhdyskuntajärjestön UN-Habitatin hallintoneuvosto kokoontui huhtikuun alussa Kenian pääkaupungissa Nairobissa. Asialistalla olivat muun muassa slummiongelma ja sen ratkaiseminen, paikallishallinnon vahvistaminen, YK:n vuosituhantistavoitteet sekä tsunamit ja muut katastrofit.

Ympäristönäkökulmasta kokouksen tärkein ja ehkä kauaskantoisin päätös oli yhdyskuntien ilmastovaikutuksen ja uusiutuvan energian mainitseminen kokouksen päätöslauselmissa. UN-Habitat pitää nyt yhdyskuntia suurena ilmastonmuutokseen vaikuttavana tekijänä, energian kuluttajana ja päästöjen aiheuttajana.

Päätös on merkittävä, sillä yhdyskuntien ympäristövaikutukset ovat tähän asti jääneet kansainvälisissä sopimuksissa vähäiseen rooliin. Tässäkään ei ole kyse varsinaisesta ympäristösopimuksesta, mutta ilmastonmuutoksen mainitseminen yhdyskuntien yhteydessä YK-järjestön päätöslauselmassa parantaa mahdollisuuksia ajaa asiaa myös muilla foorumeilla ja tietenkin UN-Habitatissa.

Ei pelkkä slummijärjestö

Ilmastokysymysten nousu UN-Habitatin asialistalle tarkoittaa myös askelta siihen suuntaan, ettei Habitatia nähdä enää pelkkänä slummijärjestönä. Useat maat katsoivatkin kokouksessa, että ympäristöasioiden tuominen Habitatiin vie resursseja ydintoiminnalta, eli slummikysymyksen ratkaisemiselta.

Slummikysymyskin halutaan usein nähdä turhan kapeasti ilman, että huomioitaisiin yhdyskuntarakenteen vaikutus sen syntymiseen ja ratkaisemiseen. Slummiongelmaa ei ratkaista tekemällä työtä vain slummeissa, vaan se edellyttää muutoksia myös kaupunkirakenteessa ja -liikenteessä. Tätä kautta ilmastokysymyksen tuleminen UN-Habitatin asialistalle saattaa itse asiassa edistää slummienkin asiaa nostamalla kysymyksenasettelun laajempaan kontekstiin.

Ympäristöön ja erityisesti ilmastoon yhdyskuntarakenne vaikuttaa erityisesti liikennejärjestelyiden, mutta myös kunnallistekniikan ja asumisen energiankäytön kautta. Nykyisellään se on enemmän kehittyneiden kuin kehitysmaiden aiheuttama ongelma, mutta nopeasti kasvavat kehitysmaiden kaupungit ovat yhä suurempi ympäristöuhka. Olisikin tärkeää, että niiden ei kehitysvaiheissaan tarvitsisi toistaa kaikkia länsimaiden jo tekemiä virheitä vaan, että kaupunkirakenne rakennettaisiin alusta alkaen tukemaan kevyttä ja joukkoliikennettä.

World Urban Forum jatkaa ensi vuonna

UN-Habitatin hallintoneuvosto päätti myös, että yhdyskuntien ilmastovaikutukset ovat merkittävässä roolissa vuoden 2006 kesäkuussa pidettävässä World Urban Forum III:ssa. Foorumin järjestää UN-Habitat ja sitä isännöi Vancouverin kaupunki Kanadassa.

World Urban Forum ei UN-Habitatin hallintoneuvoston tapaan ole valtioiden välinen konferenssi, vaan siellä paikallishallinto, tiedeyhteisö ja kansalaisjärjestöt ovat merkittävämmässä roolissa. Se ei hallintoneuvoston tapaan ole päätöksentekoelin, mutta toisaalta uusien asioiden nostamisessa keskusteluun sen rooli on jopa merkittävämpi. Se, että ilmasto on ensi vuonna yksi keskeisistä aihepiireistä tekee Vancouverin foorumista ympäristöjärjestöjen kannalta erityisen mielenkiintoisen.

Dodokin on mukana

Suomen valtuuskunnassa UN-Habitatin 20. hallintoneuvostossa Nairobissa oli mukana myös Dodon edustaja. Yhdyskunnat, kaupunkisuunnittelu ja niiden ympäristövaikutukset ovat yksi Dodon keskeisistä toiminta-alueista. Niinpä myös ensi vuoden World Urban Forum on teemoiltaan Dodon toiminnan ytimessä.