Pyöräilijä altistuu muun liikenteen päästöille

Liikunta lisää kiistattomasti sekä fyysistä että psyykkistä hyvinvointia, totesi Kitty Seppälä Solvallan urheiluopistosta. Tutkimusten mukaan liikuntaa harrastavat ihmiset ovat tyytyväisempiä elämäänsä ja jopa elävät pidempään kuin liikuntaa harrastamattomat. Pyöräilyn erityisistä terveysvaikutuksista muihin liikuntamuotoihin verrattuna Seppälä mainitsi alaraajojen lihasten sekä ranteiden luuston vahvistumisen. Kaikenlainen liikunta auttaa painonhallinnassa, mutta ylipainoisille pyöräily on erityisen hyvä liikuntamuoto, koska pyöräillessä oma paino ei kuormita niveliä. Pyöräily on sekä hyötyliikuntaa että nopea ja saasteeton tapa liikkua.

Pyöräily-ympäristö taas ei koskaan ole täysin saasteeton. Ilmanlaatu on Suomessa keskimäärin melko hyvä, mutta ilman epäpuhtaudet aiheuttavat oireita erityisesti hengitys- ja sydänsairaille, vanhuksille ja pienille lapsille, kertoi Suvi Haaparanta Hengitysliitto Heli ry:stä. Johanna Vilkunan Helsingin kaupungin ympäristökeskuksesta mukaan Helsingissä liikenteen päästöt heikentävät hengitysilmaa eniten. Pyöräilijä voi välttää ilman epäpuhtauksille altistumista välttämällä pyöräilyä vilkkaiden väylien varsilla ja ruuhkissa. Täysin ilman epäpuhtauksia ei kuitenkaan voi koskaan välttää, sillä hiukkaset tunkeutuvat myös sisätiloihin. Ilman epäpuhtauksia kenties näkyvämpi riski pyörällä liikkujalle ovat pyöräilyonnettomuudet.

Varpu Tavastsjerna Liikenneturvasta painotti suurimman vaaratekijän pyöräilyssä olevan liikenneympäristö eli muut liikenneväylän käyttäjät sekä liikennejärjestelyt. Muut tielläliikkujat eivät osaa asennoitua pyöräilijään oikein ja pyöräkaistat ja -tiet ovat usein epäyhtenäisiä tai niiden kunnossapidossa on puutteita. Pyöräilijä voi kuitenkin parantaa turvallisuuttaan käyttämällä turvalaitteita, näkyvyyttä lisääviä asusteita ja olemalla itse valppaana liikenteessä. Pyöräilykypärä suojaa usein vakavilta loukkaantumisilta, sillä noin 80 % pyöräillessä aiheutuneista vaikeista vammoista johtuu päähän kohdistuneesta iskusta.

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksessa pyritään edistämään työmatkapyöräilyä parhaillaan käynnissä olevalla Liikkis-projektilla. Projektissa tehdyn kyselyn mukaan pyöräily on ylivoimaisesti kiinnostavin ja suosituin kulkutapavaihtoehto työmatkoille, mutta kiinnostus ei jostain syystä näy pyöräilyn lisääntymisenä. Projektisihteeri Vilja Tähtisen mukaan huomattavaa kyselytuloksissa oli myös se, että autoa työmatkoillaan käyttävät eivät olleet edes kiinnostuneita pyöräilystä toisin kuin julkisten liikennevälineiden käyttäjät ja kävellen töissä käyvät. Tilaisuus oli samalla osa Dodo ry:n Pyörällä minne vain –kampanjaa, joka myöskin esiteltiin tilaisuudessa.