Kopi: Kirjallisuus

Kirjallisuus
Christopher Alexander et al.: A Pattern Language
Pauline von Bonsdorff: The Human Habitat
T. Haarni et al. (toim.): Tila, paikka ja maisema
Jan Gehl: Livet mellem husene
Jane Jacobs: The Death and Life of Great American Cities
Kimmo Lapintie: ”Nature Morte: Ekologinen kaupunki ja suunnittelun perinne”
Kevin Lynch: Image of the City
Kevin Lynch: A Theory of Good City Form
Riitta Nikula: ”Kaupunki ja taidehistoria”
– teoksessa Näköalapaikalla:Aimo Reitalan juhlakirja
Kari Ojala: Kestävän yhdyskunnan käsikirja
Edward Relph: Place and Placelessness
Camillo Sitte: Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen<< Takaisin kaupunkisuunnittelun ja -tutkimuksen opintopiirin aloitussivulle