Kopi -05: Paikka

piste -> viiva -> pinta -> tila


”Tila” on suhteellisen neutraali käsite. ”Paikka” kuvaa tilan luonteen leimaamaa tilakokemusta. Paikkakäsitteen rasitteena on sen teoreettisesti värittynyt tausta. Paikkakäsite fokusoi koettavan tilan keskipisteeseen, ”alue” taas sen rajoihin, ”territorio” kumpaankin (- ”ympäristö” keskipisteen ja rajojen väliseen tilaan? -JP). 


Todettiin, että käytettävät termit eivät ole ratkaisevia vaan niiden takana olevat käsitteet ja ajatukset. (Yhteiskuntatieteessä ”territorio”, ”näyttämö” ym. käsitteet voivat viitata tilan puolustettavuuteen, sosiaalisen elämän puitteena, käyttöön merkityksenantajana jne. jne. – JP) 


 


site vs place
site vs lieu
sitio vs lugar