Suomen Arkkitehtiliiton kestävän kehityksen TunnustusPAANU myönnettiin Dodolle

– Viime vuosina julkinen keskustelu ekologisesti kestävästä suunnittelusta on keskittynyt lähes yksinomaan sinänsä tärkeän energiatehokkuuden edistämiseen. Dodo on tuonut tervehdyttävän humanistisen vireen teknisesti painottuneeseen keskusteluun ja avannut uusia näkymiä kaupunkisuunnitteluun, EKO-SAFAn puheenjohtaja Anneli Lyytikkä perustelee valintaa.

Dodon Kaupunkiryhmä, Megapolis ja Wikisuunnittelu saivat kiitosta

SAFAssa on huomattu Dodon kaupunkiryhmän toiminta sekä eri sen kaupungeissa käynnistämät projektit urbaanin, tehokkaan, virikkeellisen ja ekologisesti kestävän kaupungin puolesta. Näissä hankkeissa on pohdittu, miten sosiaalisesti toimiva ja esteettinen kaupunkiympäristö saadaan aikaan ympäristön asettamia ehtoja unohtamatta ja miten rakennetun ympäristön ratkaisut vaikuttavat elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin, ihmisten sosiaalisiin suhteisiin sekä ympäristön kokemiseen.

Myös Dodon kumppaneineen järjestämät Megapolis-tapahtumat nostettiin esiin näkyvinä ja vaikuttavina tekoina sekä huomioitiin Dodon pyrkimys saada asukkaat mukaan kaupunkisuunnitteluun eri alojen asiantuntijoiden rinnalle. Esimerkkinä mainittiin Dodossa kehitetty Wikisuunnittelu, jonka avulla kaupunkilaisten ja asukkaiden toiveita on saatu mukaan suunnitteluprosesseihin.

Tyrvään kirkon paanu esimerkkinä kestävästä kehityksestä

TunnustusPAANU on Tyrvään vanhan kirkon paanutalkoissa käsin veistetty ja hautatervalla tervattu kattopaanu ja tunnustuspalkinnon tarkoituksena on nostaa esiin hyviä esimerkkejä kestävän kehityksen toteuttamisesta rakennusalalla sekä lisätä keskustelua ekologisen rakentamisen tilasta.

Tunnustuksen perusteissa todetaan, että kestävä kehitys on yleisesti hyväksytty keskeiseksi tavoitteeksi rakennusalalla, mutta käytännön suunnittelussa ja rakentamisessa tavoitetta ei aina saavuteta. Tarvitaan innostavia tekoja ja uusien toteutustapojen esittelyä – positiivisia signaaleja siitä, että ympäristön huomioon ottaminen on mahdollista suunnittelun ja rakentamisen kaikilla tasoilla.

SAFA myöntää tunnustuksen vuosittain sellaiselle yritykselle, yhteisölle tai yksityiselle henkilölle, joka toiminnallaan on edistänyt kestävän kehityksen toteutumista rakennetussa ympäristössä ja tarjonnut esimerkin kaikille rakennusalan toimijoille. Ennen Dodoa tunnustuksen sai ministeri Jan Vapaavuori ja aiempina vuosina TunnustusPAANUlla on palkittu mm. Bruno Erat ja Bromarvin Marttayhdistys.

SAFAn tiedote on luettavissa SAFAn sivuilta.