Haetaan graduntekijää arvioimaan ilmastovierailujen vaikuttavuutta

Aihe soveltuu esimerkiksi nuorisotutkimuksen, ympäristöpolitiikan, sosiologian tai kasvatustieteen opiskelijalle. Gradun aineistonkeruun toivotaan sijoittuvan syksyyn 2010. Gradututkimuksen tuloksia tullaan hyödyntämään laajasti Ilmari-hankkeen sekä nuorille suunnatun ilmastoviestinnän kehittämiseen ja odotammekin graduntekijältä halukkuutta esitellä tutkimustuloksiaan erilaisissa seminaareissa ja koulutuksissa. Graduntekijälle maksetaan 2500 euron suuruinen palkkio.

Paitsi yhteistyökykyä ja vuorovaikutustaitoja, arvostamme hakijoilta myös omatoimisuutta ja innovatiivisuutta aineistonkeruussa sekä tutkimuskysymysten tarkemmassa muotoilussa. Kerro hakemuksessasi lyhyesti itsestäsi ja opinnoistasi. Kerro myös mahdollisesta kouluihin, kouluvierailuihin tai järjestötoimintaan liittyvästä aikaisemmasta kokemuksestasi. Osoita hakemuksesi sähköpostiosoitteeseen ilmari-gradu AT dodo.org ja lähetä se 23. toukokuuta 2010 mennessä.

Ilmari on Maan ystävien, Luonto-Liiton, Dodon ja Nuorten Akatemian yhteinen ilmastotiedotushanke, joka on toiminut vuodesta 2002. Hankkeen kohderyhmänä ovat yläkoulut, lukiot ja ammattioppilaitokset.

Lisätietoja ja yhteystiedot:
Tea Tönnov

puh. 044 5269073