Ensimmäinen Kaupunkien rytmit -julkaisu luettavana!

Ensimmäinen Dodon tänä vuonna julkaisemista korteista on ilmestynyt. Kortin aiheena on liike. Lataa omasi luettavaksi ja jaettavaksi.

Dodon vuoden 2010 teema on kaupunkien rytmit.

Kaupungit tuottavat lähes 80 % maailman hiilidioksidipäästöistä ja kuluttavat 75 % energiasta. Kaupungit ovat keskiössä, kun etsitään ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Kaupunkien rytmien avulla Dodo valottaa muutosta kohti urbaania ja ekologisempaa elämäntapaa.

Tulevaisuuden kaupungeissa liikkuminen, energiantuotanto, ruokavalio ja tapamme kuluttaa ovat erilaisia kuin nyt. Voiko suuria asioita muuttaa lyhyessä ajassa ja miten ratkaisut luonnonvarojen liikakulutukseen, ilmastonmuutokseen ja väestönkasvuun leviävät? Entä millaisia muutoksia siirtyminen kestävään arkeen aiheuttaa kaupunkilaisen elämänrytmille? Väheneekö kulutus, jos elämässä hidastetaan ja miten ajankäytön rakenteita voidaan kehittää, jotta kaupunkilainen voi hallita omaa rytmiään ja arki kaupungeissa olla ekologisempaa, mukavampaa, toimivampaa ja terveellisempää.