Kaupunkiryhmässä puitiin lähiöiden energiatehokasta kohentamista

Elina Alatalo Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtiosastolta perehdytti 4.3. kaupunkiryhmän maanantaitapaamisen keskustelijat lähiöiden energiatehokkaaseen korjaamiseen. Elina johtaa tutkimushanketta, joka pyrkii löytämään korjaamisen malleja, jotka vastaavat yhdellä iskulla monenlaisiin haasteisiin. Hankkeen pääteemoja ovat betonielementtitalojen osapurku ja elementtien uudelleenkäyttö sekä puolilämpimät vyöhykkeet rakennusten puskureina.

Osapurkamista ja elementtien uudelleenkäyttöä harrastetaan Keski-Euroopassa – Leinefelde Saksassa on radikaali ja onnistunut esimerkki. Osapurkamisella on siellä parannettu samalla kertaa ympäristön esteettistä ja sosiaalista laatua. Elinan mukaan uudelleenkäyttö on uusien purkujätteenkäyttömääräysten ansiosta taloudellista Suomessakin. Raahessa on meneillään pilottihanke.

Lasitettujen parvekkeiden on havaittu paitsi vähentävän hiukan lämpövuotoa, niin myös johtanut asukkaat laskemaan kotinsa lämpötilaa. Nämä tiedot antavat olettaa, että puolilämpimät vyöhykkeet saattavat olla hedelmällinen tutkimuskohde. Niitä voitaisiin käyttää ehkä esimerkiksi edullisena ja erilaisena vaihtoehtona tavanomaiselle eristekorjaukselle.

Lopuksi Elina hämmensi onnistuneesti ryhmän ajatuksia lainaamillaan tutkimustuloksilla, jotka osoittavat energiatehokkuuslaskelmien monimutkaisuuden ja käsitteiden sekavuuden. On laskettu, että maaseutuasuminen on kaupunkiasumista energiatehokkaampaa, kun laskuihin otetaan asukkaan koko energiankäyttö ostoksineen kaikkineen. Tämä johtuu juuri kaupunkilaisten kulutustottumuksista. Pitäisikö siis suosiakin maaseutumaista asumista tai edistää maaseutumaisia kulutustottumuksia kaupungissä