Ympäristöjärjestöjen yhteiselle Ilmari-hankkeelle etsitään koordinaattoria

Nuorten Akatemia, Dodo, Luonto-Liitto ja Maan ystävät toteutettavat hankkeet yhteistyössä ulkoministeriön ja OKM:n tuella. Koordinaattori työskentelee ympäristöjärjestöistä koostuvan ohjausryhmän tuella. Koordinaattorin tehtäviin kuuluu:

  • Nuorten ilmastokasvatusprojektien tukemisen suunnittelu ja toteuttaminen yhteistyökumppaneiden kanssa. (Ilmari)
  • Kouluvierailutoiminta: kouluvierailijoiden rekrytointi, koulutus, tuki ja materiaalien tuottaminen (Ilmari)
  • Kouluyhteistyö (Ilmari ja NIK)
  • Uuden, nuorten osallistumista tukevan ilmastokasvatusmallin tuotteistaminen ja levittäminen (NIK)
  • Hankkeiden koordinointi, arviointi ja raportointi (Ilmari ja NIK)

Hakijoilta odotamme ilmastokasvatus- ja koulutusosaamista sekä kokemusta nuorten oman toiminnan tukemisesta. Tehtävän hyvä hoitaminen edellyttää vahvoja vuorovaikutustaitoja, omatoimisuutta, kokemusta yhteistyöstä yläkoulujen kanssa, järjestökokemusta ja projektiosaamista.

Katsomme eduksi kokemuksen materiaalien tuottamisesta, kouluvierailuista, tuotteistamisesta ja vapaaehtoisten kanssa toimimisesta.

Ilmari-koordinaattorin tehtävä on osa-aikainen. Työaika on 11 kuukautta (2500 €/kk) ajalla 15.5.2014-31.12.2015. Mikäli Nuoret ilmastokasvatusta kehittämässä (NIK) -hankkeelle myönnetään rahoitus, toivotaan, että Ilmarin koordinaattori hoitaisi myös sen koordinoinnin. Hankkeessa tuotteistetaan ja levitetään uutta ilmastokasvatuskonseptia yläkoulujen ja järjestöjen välisenä yhteistyönä. Tällöin työkuukausien määrä kasvaisi merkittävästi.

Koordinaattorin työnantajana toimii Nuorten Akatemia.

Lisätietoja hankkeista ja hausta. Tiedustelut ja hakemukset 25.4.2014 klo 11 mennessä: Kirsi Airaksinen, etunimi.sukunimi[at]nuortenakatemia.fi, 050 3269 783. Tiedustelut sähköpostitse: Tea Tönnov, etunimi.sukunimi[at]dodo.org.