Dodo edistää ekologista, kansalaislähtöistä kaupunkikehitystä YK:n Habitat III -konferenssissa

Tiedote 16.10.2016

Dodo ry osallistuu YK:n asumisen ja kestävän kaupunkikehityksen konferenssiin osana Suomen kansallista delegaatiota. Quitossa, Ecuadorissa 17.-20. lokakuuta 2016 huipentuvan Habitat-prosessin tavoitteena on solmia kestävän kehityksen periaatteille rakentuva globaali sitoumus yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävästä asuinyhdyskunta- ja kaupunkikehityksestä.

Jo yli puolet maailman väestöstä asuu kaupungeissa, ja muuttoliike kaupunkeihin kiihtyy. Kaupungeissa tuotetaan 70 prosenttia kasvihuonepäästöistä ja jätteistä – energiankulutuksesta kaupunkien osuus on 60 prosenttia. Uuden kaupunkikehitysohjelman mullistavana oivalluksena on nähdä kaupungit ongelmien sijaan mahdollisuuksina: kaupungistuminen on kehityksen liikkeellepaneva voima, jolla on valtaa muuttaa ja parantaa elämänlaatua.

Uuden kaupunkikehitysohjelman päätavoitteena on yhteiskunnallista osallisuutta lisäävä, köyhyyttä vähentävä, kaikille mahdollisuudet takaava, ympäristöllisesti kestävä kaupungistuminen. Ympäristöllisesti kestävissä kaupungeissa kulutetaan ja hallinnoidaan luonnonvaroja – maata, vettä, energiaa, materiaaleja, metsiä ja ruokaa – kestävästi ja kierrättäen, ylittämättä ekosysteemin uusiutumiskykyä. Kestävät kaupungit rakennetaan riittävän tiiviiksi ja kompakteiksi hilliten kaupunkirakenteen hajautumista ja minimoiden haittoja luonnonympäristölle. Niissä julkiset viheralueet parantavat ruokaturvaa, edistävät kaupunkilaisten terveyttä, kohentavat ilmanlaatua ja tekevät kaupungeista parempia paikkoja elää.

Suomen valtuuskunnan jäsenenä Dodo ry edistää ekologista ja aidosti osallistavaa, kansalaislähtöistä kaupunkikehitystä. Dodo on vuodesta 1995 lähtien tehnyt pitkäjänteistä työtä hyvän kaupunkielämän puolesta järjestämällä Megapolis-kaupunkifestivaaleja (2006-2012), innostamalla kaupunkilaisia kaupunkiviljelyn pariin, onnellistamalla taloyhtiöitä sekä tarjoamalla vaihtoehtoisia, ihmislähtöisiä näkemyksiä kaupunkisuunnitteluun. Dodon slogan – ympäristöongelmat ratkaistaan kaupungeissa – on nyt ajankohtaisempi kuin koskaan.

Lisätietoja*
Alina Raiskila / Dodo ry, +593 998270638,

www.habitat3.org
www.dodo.org

*Ecuadorin aikavyöhyke on -8 tuntia Suomeen verrattuna

Habitat on YK:n asumisen ja kestävän kaupunkikehityksen konferenssi, joka järjestetään 20 vuoden välein. Uusi kaupunkikehitysohjelma liittyy kiinteästi globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelman (Agenda 2030) sekä Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanoon.