Työkokeiluun Kääntöpöydälle tai Jätkäsaareen?

Työkokelas Kääntöpöytä (FI/ENG), elo-syyskuu 2021 (2 kk, 50 % työaika)

Dodo hakee henkilöä työkokeiluun kaupunkiviljelykeskus Kääntöpöydälle Keski-Pasilaan. Hakijan odotetaan olevan kätevä käsistään, kiinnostunut Dodon toiminnasta ja oppimaan kaupunkiviljelystä. Varmistathan hakiessasi omasta TE-toimistostasi, että olet oikeutettu palkkatukeen tai työkokeilupaikkaan. Lisää tietoa työkokeilusta TE-palveluiden sivuilla: Työkokeilun käytännöt ja säännökset – TE-Palvelut

Työtehtävät:

  • Kaupunkiviljely ja viljelmän kunnostustyöt (eduksi luetaan viherrakentamisen koulutus tai rakennuskokemus)
  • Kääntöpöydän yhteisöviljelmän koordinointi, toimiminen vapaaehtoisten kanssa
  • Osallistuminen Kääntöpöydän tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen, esimerkiksi yhteisöviljelmäkurssin apuohjaajana toimiminen
  • Yhteydenpito Helsingin muihin viljelyprojekteihin esim. Jätkäsaareen ja Berry Guerillaan

Työkokelas, Jätkäsaari (FI/ENG)

Työtehtävät:

  • Koordinoi ja viestii säännöllisiä talkoita/pientapahtumia joka toinen viikko
  • Auttaa etabloimaan uuden viljely-yhteisön käytänteitä ja kulttuuria

Tietoa Jätkäsaaren kaupunkipuutarhasta uusimmassa numerossa Jätkäsaari-Ruoholahti -lehdessä

Lähetä hakemuksesi osoitteeseen  viimeistään 25. heinäkuuta.


In english:

Work try-out, Turntable, August-September 2021 (two months, 50% working hours)

Dodo is searching for a person for work try-out at the urban gardening center Turntable in Central Pasila. The applicant is expected to be good with one’s hands, interested in Dodo’s activities and to learn about urban gardening. Before you apply please check from your local TE services that you are allowed to have a supported salary or work try-out. More information about work try-out in TE services web pages: Work try-out practices and provisions – TE-Palvelut

Work tasks:

  • Urban gardening and repairing the garden structures (landscaping or equivalent training will be considered an advantage)
  • Coordinating the Turntable community garden, working with volunteers
  • Participating in the Turntable event planning and organizing, for example working as a assistant director for an community gardening course
  • Communicating with other urban gardening projects in Helsinki, for example in Jätkäsaari and Berry Guerrilla

Send your application to  latest 25th July.